{{ 'Go back' | translate}}

”Sätt ett tak för hur varmt det får bli inomhus”

DEBATT. 600 personer dog av värmen sommaren 2018. Vi måste få en övre gräns för inomhustemperaturen och sätta igång åtgärder inför kommande värmeböljor, skriver Lennart Asteberg, ordförande i Svenska Kyltekniska Föreningen.