{{ 'Go back' | translate}}

BEO: "Anmälningshot en facklig fråga"

Kritiker menar att Barn- och elevombudet (BEO) bidrar till att fler elever anmäler lärare och annan skolpersonal. Nu svarar Caroline Dyrefors Grufman på kritiken.