{{ 'Go back' | translate}}

Här är det fullt på förskollärarutbildningen

Andelen som kommit in på lärarutbildningarna har minskat med nära 2 procent sedan höstterminen 2018. En trendbrytare är förskollärarutbildningen i Göteborg, där antagningen ökat med 141 procent.