{{ 'Go back' | translate}}

Läsning i skolan – allt har inte förändrats på 50 år

Har det någonsin funnits en läsandets guldålder, då alla barn fördjupat sig i så kallad ”god” litteratur?Möjligen, men åtminstone inte i den svenska grundskolan i slutet på 60-talet.Det visar forskning från Högskolan i Borås som finansierats av