{{ 'Go back' | translate}}

Mindre bråk och fula ord i skolan med ”Din bror-metoden”

Sedan tio år kör Kristianstads kommun med samtalsmetoden ”Din bror” ute i skolorna. Responsen är alltjämt positiv och skolor står i kö för att få vara med.