{{ 'Go back' | translate}}

”Jag häpnade inför elevens utläggning”

Vissa känner sig ifrågasatta och underlägsna, andra ser elevernas briljerande som en tillgång. Tre lärare berättar om när eleverna sticker ut kunskapsmässigt.