{{ 'Go back' | translate}}

"Etisk kompetens är en chefsmerit"

För att vara en bra ledare räcker det inte att nå verksamhetsmålen och ha medarbetarna med dig. Du behöver dessutom vara en etiskt kompetent, dygdig och god människa.