{{ 'Go back' | translate}}

Svenska banken: ”Vi jobbar för våra kunder – inte nästa kvartalsrapport"

Storstadsfokuserade, slutna och vinsthungriga. Det är en allt vanligare kritik mot bankerna. Samtidigt visar undersökningar att privatkunder som har flera banker är mer nöjda. Något som bekräftas av Landshypotek Bank. ”Vi jobbar för våra kunder,