{{ 'Go back' | translate}}

Legres emitterar ett obligationslån om 550 Mkr

Legres AB (publ) (”Bolaget”) meddelar i dag att bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om totalt 550 Mkr. Obligationslånet har en löptid om 3 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 bps. Investerarintresset för