{{ 'Go back' | translate}}

Regeringen vill se polisen skärpa knarkkamp

Regeringen vill att polisen skärper kampen mot narkotika.

Samtidigt ses tystnadsplikten i postlagen ses över, så att det blir möjligt för postanställda att kontrollera och stoppa narkotika som skickas med post.