Tillbaka
Senaste nyheterna om

Vetenskapsrådet

Organisation
Vetenskapsrådet i andra länder:
Avatar

Vetenskapsrådet

svensk förvaltningsmyndighet

Vetenskapsrådet (VR), inrättat den 1 januari 2001, är en svensk statlig myndighet som har i uppdrag från regeringen att stödja och främja svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter, att fördela det statliga ekonomiska stödet till grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur, att vara regeringens rådgivare i forskningsrelaterade frågor, samt att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskning.

Förbereder dina artiklar...