{{ 'Go back' | translate}}

Memorandum avseende företrädesemission i Absolicon Solar Collector AB med teckningstid 14 juni 2019 till och med den 5 juli 2019

Absolicons styrelse har beslutat om en företrädesemission om ca 9 MSEK i syfte att utöka försäljning- och marknadsföringskapacitet för att öppna fler länder.För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 12