{{ 'Go back' | translate}}

Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ)

Idag, den 13 juni 2019, hölls årsstämma i Toleranzia AB (”Toleranzia”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.Fastställande av resultaträkning och balansräkningStämman beslutade att fastställa