{{ 'Go back' | translate}}

Central genomfart stängs men fortsatt öppen gata till stationshus: "Vi har tänkt om"

Hittills har arbetet med nya resecentrum kunnat pågå utan någon större trafikinverkan för.