{{ 'Go back' | translate}}

Kommundirektören om Per Ahlins uttalande: Både felaktigt och orimligt

Som NT kunnat avslöja har kulturchefen Per Ahlin krävt att anställda ska iaktta tystnadsplikt.