{{ 'Go back' | translate}}

Varslen nästan fördubblades i Örebro län: Ökningen sker på bred front

1 346 anställda i Örebro län varslades om uppsägning under 2019. Det var en kraftig ökning.