{{ 'Go back' | translate}}

Jag är tacksam men privata vårdförsäkringar är väldigt orättvist

Väntetiderna inom vården är långa och skiljer sig stort över landet. Samtidigt tecknar allt fler svenskar privata