{{ 'Go back' | translate}}

Kommuner kan ansöka om medel för nyanlända som studerar på gymnasienivå

Migrationsverket har beslutat att personer med uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen, från och med den 31 januari inte längre har rätt tillboende på anläggningsboende. Därför beslutar länsstyrelsen i Kalmar län en extra utlysning av medel för att underlätta för kommunerna att hitta boendelösningar för den gruppen.