{{ 'Go back' | translate}}

Insändare: Daniel Nordström vinklar som han vill

Först vill jag säga att det är fruktansvärt med nedskjutningen av det Ukrainska flygplanet där.