{{ 'Go back' | translate}}

Min mening: Fisk- eller elproduktion i Rönne å?

Insändarskribenten tycker att man kan producera både fisk och el i Rönne å.