{{ 'Go back' | translate}}

Svensken riskerar bli fattigare

Att vår BNP ökar för att vi blir fler betyder inte att BNP per capita ökar.