{{ 'Go back' | translate}}

Polisen kritiseras strafföreläggande skickades till fel adress: "Inte godtagbart"

Det strafföreläggande som skulle till kvinnan hamnade på hennes gamla adress som hon flyttade.