{{ 'Go back' | translate}}

Ivo avslutar fall där patient tog sitt liv under permission

En psykiatripatient tog sitt liv när hen hade permission från Centralsjukhuset i Karlstad. Nu avslutar Ivo sin utredning av ärendet.