{{ 'Go back' | translate}}

Patient fick njurskada nu avslutas lex Maria-ärende

Patientens sjukdom missades och hen hann få en kronisk njurskada innan behandlingen påbörjades. Nu avslutar Ivo ärendet efter att ha begärt komplettering.