{{ 'Go back' | translate}}

Friskola med skoluniform öppnar i Nisbethska

Till hösten planerar Nordic International School att etablera sig i Kalmar. Skolans ambition är att fullt utbyggd ha undervisning för årskurserna 4 till 9.