{{ 'Go back' | translate}}

Göteborg ger namn åt ny antibiotikaresistent bakterie

En hittills okänd art av antibiotikaresistenta bakterier, inom samma familj som E. coli och salmonella, har påträffats och klassificerats i Sverige.