{{ 'Go back' | translate}}

Fler utbildningsplatser i Örebro när yrkeshögskolan växer

Idag har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat att bevilja 14 ansökningar om att få bedriva YH-utbildning i Örebro. Beslutet innebär närmare tusen nya utbildningsplatser under de kommande åren.