{{ 'Go back' | translate}}

London provkör kontakt-lösa donationsplattor

I ett försöka att avhjälpa problemen med hemlöshet har staden installerat donationsstationer i stadens finansdistrikt.