{{ 'Go back' | translate}}

Nästan hälften kuggar teorin

Trafikverkets statistik för januari-juni 2019 visar att endast 52,79 procent av alla 10.306 som skrev upp för körkortsklass A, A1 och A2 kunde lämna provlokalerna med ett godkänt resultat på teoridelen.Siffrorna inkluderar såväl förstagångsprov som