{{ 'Go back' | translate}}

Nielsen vill mäta ljud lika bra som digitalt

Nielsen har tagit fram en ny mätning för ljud som de kallar för Continuous Diary Measurement (CDM) och tanken är att metoden ska mäta ljud lika effektivt som man kan mäta digitalt.CDM släpps på först 5 av Nielsens 46 marknader med start i juli månad.