{{ 'Go back' | translate}}

BRANSCHNYHET: THQ förvärvar Goodbye Kansas Game Invest AB

Stockholmsbaserade VFX- och animationsbyrån fokuserar på kärnverksamheten.