{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Militärt nyheter | Njus Sverige

USA:s flygvapen varnar Area 51-upprop

Militärt TT Nyhetsbyrån

Ett evenemang på Facebook som, något skämtsamt, uppmanar till stormning av den amerikanska flygbasen Area 51 i Nevada har på kort tid lockat över 900 000 personer. Nu kommenterar det amerikanska flygvapnet intrångsplanerna.
'Planen är att samlas vid restaurangen Area 51 Alien Center den 20 september för att koordinera intrånget.\'Om vi Narutospringer kan vi röra oss snabbare än deras kulor. Låt oss se de där utomjordingarna\', skriver arrangören. Det är en referens till den animerade ninjan Naruto Ozumaki som har en unik (och snabb) löpstil.Facebook-skämtet har gett upphov till en rad lustigheter i sociala medier de senaste dagarna. Och tidningen Washington Post frågade därför det amerikanska flygvapnet hur man skulle reagera om planen sattes i verket.\'Det är en aktiv träningsanläggning för det amerikanska flygvapnet och vi avråder alla från att försöka ta sig in på områden där vi tränar väpnade amerikanska trupper. Flygvapnet är alltid redo att skydda USA och dess intressen\', säger flygvapnets talesperson Laura McAndrews till tidningen.Flygbasen, känd som Area 51, ligger omkring 20 mil nordväst om Las Vegas i delstaten Nevada. Underrättelsetjänsten CIA förnekade fram till 2013 dess existens. Trots det har basen sedan mitten på 1900-talet förknippats med ufon – och teorier om hur statsapparaten mörkat kontakter med utomjordiskt liv.'

Alla svenskar ska klara en veckas kris

Militärt TT Nyhetsbyrån

Alla hushåll ska kunna klara en veckas kris och Sverige ska kunna hantera en tremånaderskris utan hjälp utifrån. Det är målet när civilförsvaret återuppstår. Tjugo myndigheter får i uppdrag att gå igenom vad som behövs inom sådant som transporter, elförsörjning, kommunikation, mat och vatten.
' – Det finns ett stort behov att höra myndigheternas åsikter om vilka åtgärder som är mest prioriterade. Vi kommer att behöva ta det här i flera steg eftersom det civila försvaret nästan avvecklades i början på 1990-talet, säger inrikesminister Mikael Damberg (S), som ansvarar för krisberedskapen.Tar tid – Det kommer att ta tid att bygga förmåga, säger Damberg och poängterar att det civila försvaret måste fungera för att det militära ska kunna göra det.Bakgrunden till uppdragen är den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningens rapport Motståndskraft, om det civila försvaret. Den lades fram i slutet av 2017. I rapporten föreslogs att civilförsvaret skulle återuppstå, till en kostnad på 4,2 miljarder kronor per år, fram till 2025. Målet bedömdes vara att Sverige i ett krisläge ska ha förråd, infrastruktur och beredskap som klarar minst tre månader utan stöd från andra länder. Samtidigt ska hushållen klara sig minst en vecka utan stöd från samhället. Motiveringen var att det skärpta säkerhetspolitiska läget och ett sårbart samhälle kräver en rejäl uppryckning.Myndigheterna får till den 2 mars nästa år på sig att komma med sina förslag. De ska också göra beräkningar av kostnaderna för att stärka beredskapen.Underlag för propositionDet de kommer fram till ska vara ett underlag för regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition, som omfattar perioden 2021–2025.Häromdagen gav regeringen ett liknande uppdrag till Försvarsmakten och, bland andra, Försvarets materielverk, vad gäller det militära försvaret. De ska också leverera underlag inför inriktningspropositionen, men vara klara redan den 15 november i år.De ska utifrån Försvarsberedningens rapport Värnkraft, som lades fram i maj, analysera och kostnadsberäkna beredningens förslag. De ska rangordna dem i fyra steg efter hur angelägna de är.Försvarsberedningen räknade på att utgifterna för det militära försvaret skulle öka till 1,5 procent av BNP till 2025, vilket bedöms vara 84 miljarder kronor då. Med de 4,2 miljarderna till civilförsvaret blir det uppemot 90 miljarder 2025.Rättad: Ändrar årtal för när rapporten Motståndskraft kom.'