{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Foto nyheter | Njus Sverige

Insändare: Vindkraften behöver långsiktighet

Foto Elbilsnytt

I en debattartikel i Dala-Demokraten propageras det för massiv utbyggnad av vindkraften. Läsaren kan få intrycket att hindret för en vindkraftexpansion främst är av politisk art, när det i stället är av tekniskt-ekonomisk art. ”Överproduktion av
'I en debattartikel i Dala-Demokraten propageras det för massiv utbyggnad av vindkraften. Läsaren kan få intrycket att hindret för en vindkraftexpansion främst är av politisk art, när det i stället är av tekniskt-ekonomisk art. ”Överproduktion av vindkraft ger negativa priser, som inte gagnar någon långsiktigt”, skriver insändarskribenten. Foto: TT Jag har sedan mitten av 1960-talet jobbat mycket med vattenkraft, elnät och kraftöverföringssystem, men också med vind- och solkraft. Jag vet att vindkraft har flera fördelar, men vid större penetration i elsystemet framträder dess nackdelar. DD 15 juli. Vindkraft förmår producera miljövänlig intermittent energi, men inte energilagring och endast till en helt försumlig del svängmassa. Idag tillhandahålls lagring och svängmassa av producenter av kärnkraft, kraftvärme och vattenkraft, men dessa får inget betalt för detta. Kalkylen är omöjlig idag Vid dagens vindkraftpenetration klarar dessa gratistillskott att hålla kraftsystemet stabilt, även om det ibland kan vara ansträngt under sommaren. Vid ökad penetrering bör därför vindkraften, i eget intresse, verka för införande av prismekanismer för lagring och svängmassa. Överproduktion av vindkraft ger negativa priser, som inte gagnar någon långsiktigt. Batterilagring är bra i vissa nischsituationer och pumpkraftverk är vad som behövs långsiktigt, men kalkylen är omöjlig idag. Roterande synkronkompensatorer behövs för mer svängmassa, men kalkylen stoppar utbyggnad. Elkraftingenjör'