{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Senaste nyheterna från Bioenergi, | Njus Sverige

ICA Gruppens vägtransporter fossilfria senast 2030

Teknik Bioenergi

Transportbranschen är i stor förändring då omställningen från fossila till fossilfria bränslen behöver ske fort för att minska klimatpåverkan från transporter.Tack vare ett målmedvetet arbete körs idag majoriteten av ICAs transporter på fossilfria
'Transportbranschen är i stor förändring då omställningen från fossila till fossilfria bränslen behöver ske fort för att minska klimatpåverkan från transporter.Tack vare ett målmedvetet arbete körs idag majoriteten av ICAs transporter på fossilfria bränslen.Nu krävs ytterligare insatser för att kunna behålla och öka dessa nivåer.ICA har dessutom under många år arbetat med optimering av transporter, både ur ett hållbarhets- och effektiviseringsperspektiv, bland annat genom att överföra vägtransporter till järnväg och sjöfart i så stor utsträckning som möjligt.Detta arbete kommer att fortsätta och intensifieras.Nu tar ICA ytterligare ett steg för att minska transporternas klimatpåverkan och fastslår en ny bränslestrategi med målsättning att alla godstransporter på väg ska vara fossilfria senast 2030.I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är ambitionen att det ska ske redan 2025.Den nya bränslestrategin omfattar alla vägtransporter inom ICA Gruppens bolag i Sverige.Det innebär att både nationella transporter samt alla europeiska transporter från våra leverantörer till ICAs lager inkluderas. – Utvecklingen inom förnybara bränslen går framåt, men den behöver påskyndas om vi ska ha möjlighet att vara fossilfria till 2030.Det finns en hel del utmaningar kring denna omställning där teknik inom fordonsutveckling, tillgänglighet och infrastruktur för fossilfria bränslen, prisbild på fordon och bränslen, samt osäkerheter kring politiska beslut är några av de viktigaste, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.Nationell produktion av biobränslen stöttas ICA kommer att accelerera investering i ny teknik och fossilfria bränslen samt utvärdera hur initiativ för att öka nationell produktion av biobränslen kan stöttas.För att ge en tydlig riktning både internt och för ICAs transportörer har ett verktyg tagits fram för att underlätta prioriteringen i omställningsarbetet mot minskad klimatpåverkan. – Bränsleprioriteringen ska guida verksamheten vid val av fordonstyp och bränsle och rankar befintliga bränslen utifrån sin klimatpåverkan.Vi tror på en diversifiering av olika bränslen och vi kommer därmed fortsätta det arbete som vi redan gör med att testa olika typer av fossilfria bränslen.Till exempel är eldrivna fordon något vi kommer titta närmare på, säger Per Strömberg.Senast 2030 ska vägtransporter inom alla ICA Gruppens svenska bolag vara fossilfria . The post ICA Gruppens vägtransporter fossilfria senast 2030 appeared first on Bioenergitidningen .'

Naturvårdsverket tar nu emot nya ansökningar till Klimatklivet

Teknik Bioenergi

Nu kan återigen företag, kommuner och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan.Det kan handla om publika laddstationer, produktion av biogas och andra biodrivmedel och konverteringar från olja till fossilfria
'Nu kan återigen företag, kommuner och organisationer ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan.Det kan handla om publika laddstationer, produktion av biogas och andra biodrivmedel och konverteringar från olja till fossilfria alternativ inom industri och lantbruk.Stöd ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona.Klimatinvesteringar i jordbruket, exempelvis bioenergi till spannmålstorkar och växthus, har varit viktiga åtgärder inom Klimatklivet.De kan nu ännu tydligare prioriteras.Takten behöver öka – Det finns ett behov av att öka takten för att minska utsläppen i jordbrukssektorn.Det gäller både nationellt och globalt.Vi ser det i den senaste IPCC-rapporten som visar vikten av satsningar på en hållbar livsmedelsproduktion.Klimatklivet kan medfinansiera investeringar för att få mer hållbara lösningar på plats, säger Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet.En förändring är att stödet fokuserar på fysiska investeringar, informationsåtgärder ingår inte längre i Klimatklivet.Tidigare åtgärder Hittills har Naturvårdsverket beviljat 3000 lokala åtgärder genom Klimatklivet.För att kunna ta beslut snabbt behöver Naturvårdsverket få in ansökningar om åtgärder som är startklara och har en tydlig redogörelse för hur åtgärden ska genomföras.Ansökan görs via Naturvårdsverkets webbplats, och besluten från denna omgång beräknas vara klara innan årsskiftet 2019.Läs mer: Ansökan till Klimatklivet Exempel på åtgärder som beviljats stöd Resultat från Klimatklivet   För ytterligare information, kontakta: Nanna Wikholm, projektledare Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se . The post Naturvårdsverket tar nu emot nya ansökningar till Klimatklivet appeared first on Bioenergitidningen .'

Ny film om myter – visst går det bra att köra biogasbil!

Teknik Bioenergi

Film nummer två i kampanjen som ska öka intresset för förnybara drivmedel handlar om gasbilar och går att se på BioDriv Östs hemsida och där finns även den första filmen som handlar om elbilar.
'Film nummer två i kampanjen som ska öka intresset för förnybara drivmedel handlar om gasbilar och går att se på BioDriv Östs hemsida och där finns även den första filmen som handlar om elbilar.För den som vill veta ännu mer efter att ha sett filmerna så finns det dessutom faktablad med ytterligare information på samma tema som varje film.Myter sprids och lever kvar Utsläppen från transportsektorn ökar, samtidigt som förutsättningarna för att köra fossilfritt aldrig har varit så bra.Hur är det möjligt?En del av svaret ligger i att kunskapen om förnybara drivmedel behöver öka.Utvecklingen går så snabbt framåt att det som var sant för ett par år sedan kanske inte alls stämmer i dag. – Det kanske främsta hindret mot ett snabbt skifte till en fossilfri fordonsflotta är alla myter som sprids och lever kvar.Om dålig räckvidd, svårigheter att tanka eller ladda och mycket annat som i slutändan bara gynnar det fossila.Därför är jag väldigt glad att vi nu har en gemensam, lättbegriplig kampanj där myterna krossas, säger Mattias Goldmann, vd på 2030-sekretariatet.De animerade filmerna från BioDriv Öst ska på ett kul sätt spräcka myter om olika förnybara drivmedel och öppna upp för samtal på olika teman.Fler filmer som bemöter myter om olika förnybara drivmedel kommer att lanseras framöver. – Det finns gott om bra och längre faktafilmer om olika förnybara drivmedel.Nackdelen är att de sällan når utanför gruppen av redan intresserade.Vår nya filmserie ska på ett roligt sätt väcka nyfikenhet hos en bredare målgrupp samtidigt som vi motbevisar myter och ökar kunskapen om förnybara drivmedel, säger Björn Isaksson, projektledare på BioDriv Öst.Biogas är ett realistiskt alternativ för alla Biogas har funnits länge som drivmedel i Sverige och biogasanvändningen har ökat konstant i transportsektorn de senaste 15 åren.Antalet biogastankställen har dessutom fördubblats de senaste tio åren och ännu fler tankställen är på gång och har fått bidrag via Naturvårdsverkets stöd Klimatklivet.Trots detta lever gamla myter kvar om att det saknas tankställen, bilmodeller och biogas.Det råder en skepsis kring hur praktiskt det är att köra på biogas och många tror att det är en betydligt större skillnad jämfört med bensin eller diesel än vad det faktiskt är.Kommer jag inte längre att ha en räckvidd på 90 mil som i min dieselbil, hur ska det gå?Frågorna är många men svaret är enkelt!Visst går det utmärkt att köra långt även med gasbil.Det som behövs är en ökad kunskap om hur enkelt det är att köra med gas i de allra flesta segment.I de delar av landet där de allra flesta bor är det sällan särskilt långt till ett gastankställe.Det som få känner till är att lätta fordon för gas dessutom har en bensintank som backup.Det gör att de få gånger som det inte går att klara sig på de omkring 40 mils räckvidd som biogas normalt ger går det ändå att nå hela vägen fram till nästa möjlighet att tanka biogas.Allt fler biogastankställen, och fordon som är jämförbara både i inköpspris och i drift med bensin, gör att biogas är ett realistiskt alternativ för de allra flesta.Bild från BiogasÖst . The post Ny film om myter – visst går det bra att köra biogasbil! appeared first on Bioenergitidningen .'

Tillförordnad vd Daniel Andoff blir ordinarie VD för Scandbio

Teknik Bioenergi

– Daniel Andoff har under sin tid som ekonomichef gjort ett mycket gott intryck på styrelsen.
'– Daniel Andoff har under sin tid som ekonomichef gjort ett mycket gott intryck på styrelsen.Vi i styrelsen är övertygade om att han är rätt person att leda det operativa arbetet på vår fortsatta tillväxtresa, säger styrelseordförande Hans Linnarson – Jag ser fram emot att fortsätta driva det operativa arbetet – tillsammans med alla kompetenta medarbetare – i detta mycket spännande läge som Scandbio befinner sig i.Vi ska fortsätta stärka vår position och vara med att utveckla bioenergibranschen, säger säger nytillträdda vd Daniel Andoff.I samband med mitt tillträdande till vd på posten så kommer vår tf Ekonomichef Hanna Jarl att tillträda som ordinarie ekonomichef för Scandbio.Daniel Andoff, ny VD för Scandbio   . The post Tillförordnad vd Daniel Andoff blir ordinarie VD för Scandbio appeared first on Bioenergitidningen .'

Gnosjö har byggt nytt fjärrvärmenät och ny värmecentral för pellets

Teknik Bioenergi

Gnosjö kommun gjorde 2017 en offentlig upphandling som Neova vann.Uppdraget var att leverera färdig värme till ett antal av kommunens fastigheter. – Denna nya lösning är bättre och säkrare för vår del eftersom vi blir fria från ansvaret att leverera
'Gnosjö kommun gjorde 2017 en offentlig upphandling som Neova vann.Uppdraget var att leverera färdig värme till ett antal av kommunens fastigheter. – Denna nya lösning är bättre och säkrare för vår del eftersom vi blir fria från ansvaret att leverera värme, nu står Neova för allt.För oss var det bättre att gå över till fjärrvärme bland annat för att våra äldre gaspannor var svåra att sköta med lokal kompetens.Vid störningar behövde vi kalla in servicepersonal från Malmö för att göra åtgärder.Nu får vi färdig värme till varje fastighet istället för att ha en panna i varje hus, säger Gunnar Lindow, vd på Järnbäraren, Gnosjö kommuns fastighetsbolag.Äntligen fjärrvärme Gnosjö var nära att investera i ett fjärrvärmenät för drygt 15 år sedan.Kommunen gjorde då en förstudie kring fjärrvärme i tätorten.Då valde politikerna naturgas vilket medförde att hela tanken på fjärrvärme med biobränsle föll.Det har funkat bra med gas men nu har gaspannorna blivit gamla och till vissa av dem finns inte längre reservdelar att köpa.Den nya lösningen är säkrare, säger Gunnar Lindow.Lägre energikostnad Gunnar Lindow vill inte avslöja energipriset, men förklarar att kommunen har skrivit ett tioårigt avtal med Neova med en energikostnad som är lägre än tidigare. – Vi slipper också ansvaret för att underhålla och förnya pannor.Det energipris vi betalar omfattar även den investering som Neova har gjort, säger Gunnar Lindow.Inga klagomål – Projektet har fungerat bra vilket även bevisas av att det har varit väldigt lite skriverier i lokaltidningen, trots att vi har grävt upp ganska mycket i Gnosjö.Jag har fått några frågor från ett fåtal privatpersoner om vad som har pågått, men det har inte varit några klagomål.Det är ett bra betyg,  menar Gunnar Lindow.Neova hyr fastigheten med den nya värmecentralen av Gnosjö kommuns fastighetsbolag Järnbäraren.Neova äger utrustningen i värmecentralen och säljer värme till Järnbäraren.Ökande intresse Neova har skrivit ett nyttjanderättsavtal med Järnbäraren som innebär att Neova hyr fastigheten med värmecentralen av Järnbäraren.Neova äger utrustningen i värmecentralen och säljer värme till Järnbäraren. – Anbudet handlar om det värmepris vi kan erbjuda.Vi var garanterade en viss volym värme under en viss tid.Vi har nu en förhoppning om att efterfrågan på fjärrvärme kommer att växa genom att fler aktörer ansluter sig till det nya nätet efter hand.Runt Gnosjö ligger det som ett pärlband av industrier och det är lite av en dröm för Neova att få möjlighet att koppla in flera av dessa på det nya fjärrvärmenätet.Ofta är förhandsintresset för att ansluta till fjärrvärme lågt, men så fort det finns ett nät i drift ökar intresset markant, säger Peter Backman, projektledare på Neova.Mindre nät vävs samman – Vi startar ofta med att bygga ett mindre nät för att få in en fot på marknaden och sedan i takt med att efterfrågan ökar bygger vi ut nätet och bygger fler produktionsanläggningar eller bygger ut befintliga anläggningar.Vi har byggt ihop flera mindre nät på andra orter som till exempel i Östhammar.Det blir inte stordrift som på större orter, utan kanske två eller tre mindre anläggningar som vi väver ihop.Från gaspannor till pelletspannor Pelletspannorna levererades av Cleanburn.Den totala installerade effekten är 1,5 MW fördelat på tre pannor.Långhults Marktjänst från Gislaved har grävt för kulvert och gjort all svetsning av fjärrvärmenätet.Under första halvan av 2018 genomförde vi en projektering och handlade upp underentreprenörer.Arbetet startade i augusti 2018 och har utförts under hösten och vintern.Anläggningen togs i drift i slutet av november, säger Peter Backman.Pelletspannorna levererades av Cleanburn.Den totala installerade effekten är 1,5 MW fördelat på tre pannor.Långhults Marktjänst från Gislaved har grävt för kulvert och gjort all svetsning av fjärrvärmenätet.Fungerar bra – Pannanläggningen har funkat exceptionellt bra.Det är ovanligt, enligt min erfarenhet, att det fungerar så här bra.Det brukar alltid var något intrimningsproblem men den här gången har pannleverantören verkligen fått till det.Alltid när vi etablerar oss på en ny ort och ska lära känna nya entreprenörer tar det lite tid innan man förstår varandra väl.Men det har gått bra och vi har kopplat på alla kunder, säger Peter Backman.Pellets kommer att användas som bränsle i den nya panncentralen.Behovet kommer att vara drygt 800 ton per år till att börja med.Klimatklivet viktigt Neova har byggt flera biovärmeprojekt de senaste åren tack vare Klimatklivet.Pengar till Klimatklivet minskades i statsbudgeten för 2019. – Men förhoppningen från vår sida är att Klimatklivet kommer tillbaka.Det har varit en förutsättning för att få ihop flera av de lite större projekten.I Gnosjö har Klimatklivet svarat för omkring halva investeringen i projektet.Skillnaden är som natt och dag när vi ska räkna på ett sånt här projekt.Vi hoppas verkligen att Klimatklivet kommer tillbaka, avslutar Peter Backman.Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Gnosjö har byggt nytt fjärrvärmenät och ny värmecentral för pellets appeared first on Bioenergitidningen .'

Koldioxidutsläpp minskar med 2 900 ton i Bjuv när biovärme ersätter värme från naturgas

Teknik Bioenergi

Som ersättning för den naturgasbaserade uppvärmningslösningen, som använts historiskt, kommer Neova bygga en ny biovärmeanläggning.Den nya anläggningen ska producera värme med träflis som bränsle.För att utvinna maximalt med energi från bränslet
'Som ersättning för den naturgasbaserade uppvärmningslösningen, som använts historiskt, kommer Neova bygga en ny biovärmeanläggning.Den nya anläggningen ska producera värme med träflis som bränsle.För att utvinna maximalt med energi från bränslet kommer också en rökgaskondensor att installeras.Neovas nya biovärmeanläggning kopplas ihop med Foodhillsområdet genom en ny kulvert som blir cirka 600 meter lång.Bygget av den nya anläggningen påbörjas under våren och i september startar värmeleveranserna.     –   Vi valde att ingå samarbete med Neova eftersom det är ett stort företag med etablerad verksamhet i Bjuv och som delar idén om hållbar produktion, säger Mikael Halling, vd, Foodhills Fastighets AB.  . The post Koldioxidutsläpp minskar med 2 900 ton i Bjuv när biovärme ersätter värme från naturgas appeared first on Bioenergitidningen .'

Trollhättan Energi och BRC startar nytt biogasbolag

Teknik Bioenergi

– Denna gemensamma satsning ger oss mer resurser och större möjligheter att öka försäljningen och produktionen i regionen, säger Pia Brühl Hjort, vd på Trollhättan Energi.BRC Sweden i Trollhättan har lång erfarenhet av att konvertera fordon och
'Pia Brühl Hjort, vd på Trollhättan Energi, Per Wennerberg, biogaschef på Trollhättan Energi, samt BRC Swedens vd, Dennis Staaf, som också blir vd för det nya biogasbolaget som startar i juni. – Denna gemensamma satsning ger oss mer resurser och större möjligheter att öka försäljningen och produktionen i regionen, säger Pia Brühl Hjort, vd på Trollhättan Energi.BRC Sweden i Trollhättan har lång erfarenhet av att konvertera fordon och bygga tankstationer för biogas.Företaget har bland annat byggt om personbilar för Subaru och Ford samt tyngre fordon för bland annat Volvo Constructions Equipment.I november öppnade BRC Sweden fyra nya tankstationer i Strömstad, Bengtsfors, Dals Ed och Mellerud.Dit levererar Trollhättan Energi nu biogas från sin produktion inom Biogas Brålanda.Där produceras biogasen främst av gödsel från Dalboslättens lantbruk.Biogasen i Trollhättan produceras på avloppsreningsverket i Arvidstorp och har avloppsslam och avfall från livsmedelsindustrin som främsta råvara. – Tillsammans med BRC har vi över 40 års erfarenhet av biogasbranschen, konstaterar Pia Brühl Hjort.Biogas med unika fördelar Trollhättan Energi blir majoritetsägare i det nya biogasbolaget.Fokus läggs på att bygga ut infrastrukturen och sälja biogas både till privatpersoner och transportbranschen.Trollhättan Energi var först i Sverige med att hantera hela produktionskedjan av biogas; från rötning av matavfall och avloppsslam till uppgradering, ledningar och tankstationer.I dag pratar många om elbilar, men Pia Brühl Hjort menar att biogasen har många unika mervärden. – Både el- och biogasdrift behövs för att vi ska klara omställningen.Men biogas är så mycket mer än bara ett drivmedel.Det är också ett system för kretslopp och cirkulär ekonomi där vi skapar tillväxt och arbetstillfällen genom att ta vara på avfall, påpekar hon.Minskar nettoutsläpp av koldioxid Biogas leder inte till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning.På det sätt vi arbetar med biogas från lantbruket i Dalsland, där bönderna återför biogödsel till lantbruken, kan vi till och med påvisa negativa nettoutsläpp av koldioxid.Det är en otrolig produkt som ensam bidrar till åtta av FNs 17 globala miljömål, poängterar Per Wennerberg, ny biogaschef på Trollhättan Energi. 200 tankstationer i Sverige Biogaskompetensen och infrastrukturen som redan finns i Trollhättan ger stora möjligheter att hjälpa transportsektorn att ställa om från fossilt till förnybart.Antalet tankstationer för biogas i Sverige ökar.Det finns totalt cirka 200 tankställen för biogas och fler är på gång.Under våren bygger Trollhättan Energi en ny tankstation för tunga fordon vid Trestad Center.Invigningen planeras under hösten 2019.Detta blir då den nionde stationen som det nya säljbolaget kommer driva i regionen.BRC Swedens vd, Dennis Staaf, som också blir vd för det nya biogasbolaget som startar i juni, ser fram emot att kunna flytta fram positionerna ytterligare för biogasen. – Biogas är framtiden och i takt med att infrastrukturen byggs ut kommer också intresset att öka.Dessutom är det ett billigare drivmedel än diesel och bensin, konstaterar han.Det nya bolaget kommer att ha fem till sex anställda och ska fokusera på försäljning av biogas och nyetableringar av tankstationer.Själva produktionen av biogasen ligger kvar inom Trollhättan Energi och Biogas Brålanda.Totalt produceras 26 GWh biogas av de två bolagen.Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar   . The post Trollhättan Energi och BRC startar nytt biogasbolag appeared first on Bioenergitidningen .'

Gasum öppnar första tankstationen för flytande metangas i Västerås

Teknik Bioenergi

–Vi gör inte satsningen för att det är lönsamt just nu.Men en grundförutsättning för att någon ska tänka tanken på att investera i tunga fordon som går på flytande metangas är att det går att tanka.Det blir svårt att göra vinst de första åren, men
'Jukka Metsälä, Vice President Traffic Gasum, Minoo Akhtarzand, Landshövding av Västmanland och Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden Gasum. –Vi gör inte satsningen för att det är lönsamt just nu.Men en grundförutsättning för att någon ska tänka tanken på att investera i tunga fordon som går på flytande metangas är att det går att tanka.Det blir svårt att göra vinst de första åren, men för oss är detta en långsiktig investering.Det behövs för att skapa en trygghet och ett andra handsvärde för fordon, säger Mikael Antonsson, Director Traffic på Gasum.Västerås först ut Den nya tankstationen på Chaufförsgatan i Västerås är den första för flytande biogas som Gasum öppnar i Sverige.Efter Västerås kommer nya stationer att öppna i Norrköping, Örebro och Jönköping.Därefter öppnar stationer i Umeå, Östersund, Karlstad, Stockholm, Mariestad, Kalmar och Helsingborg.Totalt planeras tolv tankställen under 2019 och 13 under 2020 bland annat i Malmö, Göteborg, Borlänge, Sundvall, Luleå, Kiruna och Gävle.Tankstationerna levereras av Chart, en tillverkare i Tjeckien som är en av världens största leverantörer av utrustning för gasinfrastruktur.Gasum levererar även flytande metangas till industri och till sjöfart.Vi har bland annat levererat biogas till Uddeholm samt till några rederier som testat hur det fungerar med biogas istället för naturgas, säger Mikael Antonsson. 200 lastbilar för flytande biogas – Klimatklivet har betalat ut stöd för 200 lastbilar som kör med flytande biogas.Det finns flera aktörer som undersöker möjligheten att börja köra på flytande metangas.Men det handlar inte bara om ren biogas utan om att köra med större eller mindre andel biogas beroende på vilken klimatnytta som aktören vill uppnå.I dagsläget är det många som tycker att naturgasen på ett bra sätt hjälper dem att reducera sina utsläpp av koldioxid, förklarar Mikael Antonsson.Gasum siktar på att gradvis komma upp till 1–1,5 TWh biogas räknat som energi.Men det är en långsiktig plan som går hand i hand med att antalet fordon för flytande metangas ökar i Sverige och i Norden.Hur stor andelen blir beror på kundernas efterfrågan.Metan nedkyld till flytande form tankas i lastbilens tank.På det viset kan lastbilen bära med sig tillräckligt med energi för att köra längre sträckor.Egen produktion av flytande biogas Gasum planerar att investera i flera anläggningar för produktion av flytande biogas.I Nymölla utanför Kristianstad byggs nu en ny biogasanläggning.Där kommer Gasum att använda processvatten från Stora Ensos massabruk som råvara och röta det till biogas och sedan förvätska biogasen. – Det kommer att finnas ett stort behov av flytande biogas som vi måste matcha ge nom att öka produktionen.Utöver i Nymölla har vi ett projekt i Östergötland med delfinansiering från Klimatklivet.I Örebro finns ett annat projekt som också har fått stöd från Klimatklivet.Där handlar det om att förvätska biogas i en av Gasums egna biogasanläggningar.Ytterligare ett projekt finns i Domsjö.Projektet ingår i ett innovationskluster för flytande biogas som finansieras av Energimyndigheten.Totalt fördelas 205 miljoner kronor i innovationsklustret varav Gasum har tilldelats om kring 30 miljoner kronor för att bygga en förvätskning, säger Mikael Antonsson.Produktionen i Nymölla kommer att bli 80–100 GWh.I Örebro kan produktionen bli cirka 40–50 GWh per år.Vi har inga officiella siffror på projektet i Östergötland men vi ser att vi måste öka produktionen av flytande biogas i Sverige för att kunna möta efterfrågan, avslutar Mikael Antonsson.Projekten i Örebro, Östergötland och Domsjö är påbörjade men investeringsbeslut väntas senare under året.Utfallet beror på att efterfrågan ökar från aktörer som vill använda flytande biogas.Det finns ytterligare ett antal olika projekt på gång men där Gasum ännu inte har kommit lika långt i förstudierna.Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Gasum öppnar första tankstationen för flytande metangas i Västerås appeared first on Bioenergitidningen .'

Södra fokuserar på ny teknik för produktion av biodrivmedel

Teknik Bioenergi

Södra satsar på biodrivmedel dels genom de två delägda bolagen SunPine och Silva Green Fuel samt dels genom produktion av biometanol i egen regi. – Både produktionen av biometanol och Silva Green Fuel-projektet är baserade på helt nya tekniker och
'Komponenterna till metanolanläggningen i Mönsterås har levererats av Andritz.Nu återstår att koppla ihop alla delar.Till hösten börjar Södra testköra anläggningen.Produktionen av metanol kan börja vid årsskiftet.Foto: Södra Södra satsar på biodrivmedel dels genom de två delägda bolagen SunPine och Silva Green Fuel samt dels genom produktion av biometanol i egen regi. – Både produktionen av biometanol och Silva Green Fuel-projektet är baserade på helt nya tekniker och det finns utmaningar.Men båda projekten flyter på bra och vi ser med stor tillförsikt på dem och är fokuserade på att de ska fungera och gå bra.Komponenterna till metanolanläggningen i Mönsterås har levererats av Andritz.Nu återstår att koppla ihop alla delar.Till hösten börjar vi testköra anläggningen.Projektet har följt planen och ambitionen är att börja leverera metanol vid årsskiftet, säger Henrik Brodin.Användning av metanol I dagsläget är det inte klart vem som ska ta emot den metanol som Södra ska producera.Det är inte klart utan beror på vad som händer med styrmedel.I dag är till exempel energiskatten baserad på volym och inte på energiinnehåll.Det är väldigt negativt för metanolen som har lågt energiinnehåll per liter.Avsättningen påverkas också av utvecklingen inom reduktionsplikten och för höginblandade drivmedel.Det finns oklarheter som gör att vi avvaktar med var vi ska placera metanolen, om det blir i Sverige eller utomlands är mycket beroende på svenska styrmedel, säger Henrik Brodin.Metanollastbil Södra är intresserade av att använda metanol som drivmedel för lastbilar och är med i ett par projekt fokuserade på detta. – Vi vet till exempel att Sveaskog tidigare har kört timmerbilar med det metanolbaserade bränslet DME.Det skulle vara väldigt intressant att göra det och vi tittar även på om vi skulle kunna köra med M100 eller MD95.Metanol är ett intressant bränsle för framtiden eftersom det är en enkel alkohol och enkelt att framställa.Metanol har ett lågt energiinnehåll, men är en bra energi-bärare, förklarar Henrik Brodin.Henrik Brodin, projektledare för Ett fossilfritt Södra.Foto: Martina Wärenfeldt Demoanläggning i Norge Silva Green Fuels demoanläggning ska köras under cirka 2 000 timmar under ett års tid.Anläggningen byggs inte för att köras kommersiellt utan är en demoanläggning för att testa tekniken och baserat på resultatet kunna ta beslut om att bygga en större kommersiell fabrik.Produktionskapaciteten i demoanläggningen är cirka 4 kubikmeter förnybar olja per dygn.Projektet ligger lite efter tidplanen beroende på att närboende har överklagat tillståndet. – Vi känner oss tillfreds med tekniken och vi tror på den.Vår ambition är att få klar demoanläggningen under 2021 och det ser lovande ut.Efter testfasen ska demoanläggningen avvecklas och en stor anläggning kan komma att byggas på samma plats.Men det är inte givet att bygga fabriken på den platsen, säger Henrik Brodin.Bättre förutsättningar krävs i Sverige Södra jobbar även med att påverka politiska styrmedel för att möjliggöra omställningen på ett lönsamt sätt.Demoanläggningen i Norge som Södra driver tillsammans med Statkraft fick stöd från norska staten.Vi har bra dialog med norska myndigheter och vi har bättre förutsättningar i Norge än vad vi skulle kunnat få i Sverige.Det är därför vi bygger demoanläggningen i Norge istället för Sverige.Två nya biodrivmedelsprojekt i Finland har aviserats under första halvan av 2019, Nordfuel och Green Fuel Nordic.Hur är förutsättningarna för att investera i biodrivmedelsproduktion i Sverige? – Det är just nu bättre förutsättningar att bygga biodrivmedelsanläggningar utomlands och exportera drivmedlet till Sverige.Det är därför det händer mycket i till exempel Norge och Finland.Det är enkelt, styrmedel ger väldigt bra resultat i vissa länder.Där måste Sverige göra förbättringar.Det fungerar inte att bara genom åtgärder stimulera konsumtion och tro att det också ger ökad produktion på en global marknad för produkter som är enkla att frakta.Politikerna har mest fokuserat på konsumtion och det är därför som det inte tas fler inves teringsbeslut för anläggningar i Sverige, säger Henrik Brodin.Täcker merkostnader Södra satsat även på att öka efterfrågan på biodrivmedel inom företaget.Södra har avsatt 20 miljoner kronor att använda till merkostnader för hållbara transporter som kan uppstå inom olika delar av Södra.Tanken är att ett affärsområde inom Södra som vill gå före och göra något inom fossilfria transporter ska avlastas ekonomiskt. – Med hjälp av dessa 20 miljoner kan vi bidra till att bygga upp efterfrågan på nya tekniska lösningar och skapa förutsättningar för att arbeta långsiktigt utan att det kommer i konflikt med det dagliga operativa arbetet.Det handlar om att utveckla nya tekniker där vi ser   tydliga affärsmöjligheter för Södra framöver.Det kan handla om kostnaden för att sätta upp en tank för DME eller metanol.Det kan handla om en merkostnad för att köpa en metanollastbil, säger Henrik Brodin.Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Södra fokuserar på ny teknik för produktion av biodrivmedel appeared first on Bioenergitidningen .'

Norbio ökar produktionen av biobränslen

Teknik Bioenergi

Fredrik Hellgren började som produktionsledare på Norbio i maj förra året och blev vd för bolaget i januari 2019. – För vår del har det varit en bra säsong så här långt.Vi mäter produktionen per kalenderår och under 2018 producerade Norbio cirka 1,2
'Från toppen av Igelsta kraftvärmeverk syns Igelsta värmeverk med tre pannor från 1980-talet.Den gröna Jenz-maskinen i nederkant sönderdelar bränsleved från ett lager som syns till höger.Fredrik Hellgren började som produktionsledare på Norbio i maj förra året och blev vd för bolaget i januari 2019. – För vår del har det varit en bra säsong så här långt.Vi mäter produktionen per kalenderår och under 2018 producerade Norbio cirka 1,2 miljoner kubikmeter stjälpt mått biobränsle, främst returträ, bränsleved och grot.Hela koncernen producerade totalt tre miljoner kubikmeter stjälpt mått, både genom krossning och flisning, det motsvarar en miljon ton.I januari och februari i år har vi producerat något mer jämfört med förra året, delvis beroende på några nya kunder som har kommit in, säger Fredrik Hellgren, vd för Norbio.Sönderdelning på terminaler Bränsleved och returträ är den största delen av volymen som krossas och flisas medan grot är den mindre delen av Norbios produktion.Vi har tidigare arbetat med sönderdelning av grot i skogen men har valt att inte fortsätta med det.I dag är Norbios verksamhet inriktad på flisning och krossning på terminaler.Men intresset för grotsortiment har stigit.Både pris, tillgång och uttag av grot från skogen har ökat, säger Fredrik Hellgren.Sönderdelning vid kraftvärmeverket Större delen av det skogsbränsle som Söderenergi använder tas emot via tåg på Nykvarnsterminalen.En del kommer som bränsleved med lastbil eller som däckslast på fartyg och lagras vid kraftvärmeverket.Norbio har uppdraget att sönderdela bränsleved till flis inne på Igelstaverket.Här turas två förare om att köra i tvåtimmarspass vilket gör att maskinen går i stort sett hela tiden från klockan sju på morgonen till nio på kvällen. – Söderenergi är en av våra största kunder.Vi sönderdelar 25 000–30 000 fastkubikmeter per år åt Söderenergi och är på plats ungefär en gång per månad, säger Fredrik Hellgren.Norbio ingår i norska NEG-koncernen som under ett år producerar cirka tre miljoner kubikmeter biobränsle.Söderenergi är en av Norbios större kunder.Fredrik Hellgren, vd för Norbio, och Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi.Väljer maskin beroende på bullerkrav Den flismaskin som Norbio använder vid Igelstaverket är relativt tyst.Det beror på maskinens utformning och att den är extra ljudisolerad.För att klara det kravet på ljudnivå använder Norbio flismaskiner från Jenz på Igelstaverket. – Vi har ett decibelkrav vid en mätpunkt vid ett motionsspår som passerar precis utanför Igelstaverket, säger Olle Ankarling.På Nykvarnsterminalen är decibelkravet inte lika hårt så där finns möjlighet att välja en annan sorts maskin om Norbio vill det.Vid vissa tillfällen har vi flisat med en CBI som har en högre kapacitet men också en högre ljudnivå.Kapaciteten för Jenz-maskinen är omkring 800–1 000 fastkubikmeter på en normal arbetsdag.CBI-maskinen klarar att sönderdela 1 200–1 500 fastkubikmeter bränsleved per dag. – På några andra terminaler där vi är verksamma har det förekommit diskussioner om buller och det finns ofta decibelkrav.Det bli vanligare med krav på kortare arbetstider för att minska risken för bullerstörningar.Hur kraven utformas beror bland annat på om det finns en historik kring bullerfrågan på respektive plats, förklarar Fredrik Hellgren.ISO-certifiering underlättar – I våra upphandlingar har vi ett krav på att leverantören ska ha ett miljöledningssystem och ett kvalitetsledningssystem.Det gäller även för transporttjänster och maskintjänster.Leverantören kan välja mellan att lämna in ett certifikat på att företaget är certifierat enligt ISO eller så kan företaget lämna in dokumentation på ett eget system, säger Olle Ankarling. – Vi tog ett beslut under 2018 att certifiera hela NEG-koncernen och därmed Norbio också enligt ISO 14001 och ISO 9001 och är nu certifierade.Det är alltid enklare att skicka in ett certifikat som någon utomstående har granskat, än att ha egna system.Innan vi fick ISO-certifikaten kunde diskussioner uppstå om våra ledningssystem.Men med ISO-certifieringen hoppas vi öka möjligheterna att vinna upphandlingar av nya uppdrag, säger Fredrik Hellgren.Förnyar maskinparken Det senaste året har NEG-gruppen investerat i fyra nya sönderdelningsmaskiner.Totalt finns 20 maskiner i koncernen.De senaste tillskotten är två Jenz-maskiner, en som levererades i januari 2018 och en i december 2018.Modellerna är Jenz 820 DI och Jenz 820 DL.I december levererades en maskin från Albach och under våren 2019 kommer en ny maskin från CBI att levereras.Det är viktigt att vi kan visa att det finns ett flertal maskiner inom företaget ifall det skulle hända någon med en maskin.Den nya CBI-maskinen ersätter en äldre maskin som vi behåller som reservmaskin.En del av vår styrka är vi har en stor maskinpark och snabbt kan ersätta en maskin om vi råkar ut för ett tekniskt problem.Biobränsleproduktionen har inte stoppat någonstans i vinter på grund av att någon maskin har gått sönder, säger Fredrik Hellgren.Vid Igelstaverket finns det plats att lagra cirka 4 000 ton flisat bränsle och flisning får ske från klockan 06 på morgonen till 22 på kvällen.Norbio använder en Jenz 820 utrustad med både bandutmatning och utkast.Norbios första maskin från Albach – Vi valde maskinen från Albach för att vi såg en möjlighet att prova en ny maskin och vi hade hört positiva omdömen om den.Vi har använt maskinen mest i Norge hittills.Mindre volym som ska sönderdelas på varje plats gör att Albachmaskinen passar bra, eftersom den kan flyttas snabbt och kan skötas av en person.Vi har använt maskinen både i skogen och på terminalflisning och den passar bra till båda.Norbio har sex anställda i Sverige, men i hela NEG-koncernen finns cirka 50 personer verksamma och de jobbar i både Sverige och Norge beroende på var det finns störst behov för tillfället.Det finns fler aktörer inom sönderdelning i Sverige som är i samma storlek som Norbio. – Men om vi slår ihop verksamheterna i Norge och Sverige är vi nog störst.Vår ambition är att expandera genom att försöka få fler kunder inom vårt verksamhetsområde.Det handlar bland annat om ha korta transporter mellan kunderna och att effektivisera verksamheten, säger Fredrik Hellgren.Text: Anders Haaker Denna text publicerades först i Bioenergi nr 2-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Norbio ökar produktionen av biobränslen appeared first on Bioenergitidningen .'

Tanka HVO100 – så funkar det

Teknik Bioenergi

Vilka parametrar har ni studerat?Bränslet är en viktig designparameter för motorns bränslesystem, komponenter och efterbehandlingen av avgaserna.Vi designar för standardiserade bränslen som exempelvis diesel B7 och bensin E10.HVO uppfyller den
'Vilka parametrar har ni studerat?Bränslet är en viktig designparameter för motorns bränslesystem, komponenter och efterbehandlingen av avgaserna.Vi designar för standardiserade bränslen som exempelvis diesel B7 och bensin E10.HVO uppfyller den europeiska dieselstandarden, förutom när det gäller densiteten som är något lägre.I en modern dieselmotor där bränslet sprutas in i cylindern under högt tryck är densiteten viktig för kravsättning av motorkomponenter.Förutom skillnaden i densitet har HVO en lägre aromathalt än vanlig diesel, vilket kan ha påverkan på material i bränslesystemet, exempelvis packningar och slangar.Vi har även tittat på andra parametrar som skiljer mellan HVO och vanlig diesel, men som håller sig inom EN590-standarden, exempelvis cetantal, lubricitet, destillation och viskositet.Vilka resultat har ni sett när det gäller emissioner, bränsleförbrukning och motorpåverkan?Projektet startade redan 2016 då vi tillsammans med Neste började testa fyra Volvobilar i Finland med totalt 10 000 mil körsträcka vardera.Två har tankats med HVO100 och två med standard B7-diesel.I det större fältprovet med Taxi Göteborg har över 100 taxibilar tankats med HVO100.I testerna har vi inte sett någon skillnad i påverkan på komponenter och det är ingen skillnad i servicebehov.HVO100 kan ge lägre emissioner ut från motorn av framförallt partiklar, men med dagens effektiva avgasrening blir resultatet i avgasröret likvärdigt med vanlig diesel.Vi har inte heller sett någon större skillnad i bränsleförbrukning.Hur vet jag om det går bra att tanka HVO100?HVO skall uppfylla specifikationen för EN 15940.Vi kommer att märka nya bilar med ”XTL” enligt nya standarden för märkning.Märkningen sitter på tanklockets insida.Redan producerade bilar kommer inte att märkas om.Den som vill vara helt säker på att ens bil är kompatibel med HVO kan kontakta sin verkstad eller Volvo Cars Sverige.Jag tankar själv HVO100 i min Volvo V90 D3 när jag kan.Tyvärr finns HVO100 inte tillgängligt överallt.Hur påverkar val av råvaran det färdiga HVO-bränslets köldtålighet?HVOs köldtålighet har inte samma beroende av råvara som FAME biodiesel.Däremot kan produktionsprocessen för HVO ge olika köldegenskaper.Det finns en nationell bilaga i HVO-standarden som reglerar sommar- och vinterkvalitet för HVO på samma sätt som för vanlig diesel.HVO går att tillverka med mycket bra vinteregenskaper, avslutar Per Hanarp.Text: Anders Haaker Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar   . The post Tanka HVO100 – så funkar det appeared first on Bioenergitidningen .'

Fritt fram att tanka HVO100 i fler än 83 000 Volvobilar

Bilar Bioenergi

I maj förra året startade ett projekt med HVO100 tillsammans med Taxi Göteborg och cirka hundra bilar, främst Volvo V90 med motorerna D3 och D4.
'Volvo har godkänt ett antal befintliga och nya modeller för att tanka med HVO100.Foto: Volvo I maj förra året startade ett projekt med HVO100 tillsammans med Taxi Göteborg och cirka hundra bilar, främst Volvo V90 med motorerna D3 och D4.I oktober öppnades möjligheten för samtliga taxibolag i Sverige att tanka sina bilar – Volvo S90 och V90 från modellår 2018 och framåt samt Volvo V60 från modellår 2019 och framåt med motorerna D3, D4 och D5. – Vi är nöjda med de goda resultaten från provningen med taxiflottor i Sverige.Därför kan vi släppa HVO100-bränslet fritt även för privat -och tjänstebilskunder.Vi ser det som mycket positivt att vi nu kan erbjuda de kunder som har en dieseldriven Volvobil bland de aktuella modellerna att kunna tanka ett fossilfritt alternativ, säger Mats Andersson, vice president, Propulsion Power Systems på Volvo Cars.Sänker utsläppen med upp till 90 procent Den HVO100 som kan tankas ska vara godkänd enligt den europeiska bränslestandarden för paraffinisk diesel EN15940.Det fossilfria, förnyelsebara bränslet HVO100 sänker utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent.Bra att veta är också att i dag är den fossila diesel som tankas i Sverige blandad med HVO.Inblandningen kan vara upp till 49 procent beroende på leverantör.Detta är ett godkänt bränsle för samtliga dieseldrivna Volvobilar.Omfattar mer än 83 000 bilar Enligt Volvo omfattas drygt 83 000 bilar i Sverige till och med kvartal 1 i år.Då detta är de bilmodeller som nu säljs kommer volymerna fortsätta att öka.De bilar som är godkända har en bränslepumpskonstruktion som gör det möjligt att tillåta HVO100 med dess lite annorlunda egenskaper.Övriga äldre bilar har en annan konstruktion.Om en ägare av en inte tillåten bil tankar HVO100 så gäller inte bilens garantier om något skulle inträffa.Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Fritt fram att tanka HVO100 i fler än 83 000 Volvobilar appeared first on Bioenergitidningen .'

FordonsGas har invigt sin femte tankstation för flytande biogas i Mjölby

Teknik Bioenergi

Som en av de största aktörerna i Sverige inom biogas för fordon driver FordonsGas, som är en del av franska Air Liquide Group, cirka 50 mackar för biogas i Sverige.Företaget satsar nu för att utveckla infrastrukturen och öka tillgängligheten för
'Tre lastbilar för flytande metan från Iveco, Scania och Volvo visades i samband med invigningen.Som en av de största aktörerna i Sverige inom biogas för fordon driver FordonsGas, som är en del av franska Air Liquide Group, cirka 50 mackar för biogas i Sverige.Företaget satsar nu för att utveckla infrastrukturen och öka tillgängligheten för flytande biogas avsedd för tunga fordon.Den nya macken är ett led i denna satsning.FordonsGas är i dag Sveriges enda producent av flytande biogas i landet med en anläggning i Lidköping.Delfinansiering via EU Den nya macken är delfinansierad via EU-programmet GREAT (Green Regions with Alternative fuels for Transport). Stationen i Mjölby är den första för flytande gas som byggs inom ramen för projektet, vars uppgift är att stärka infrastrukturen för alternativa drivmedel mellan Hamburg – Oslo – Stockholm. – Mjölby passar bra ruttmässigt för våra kunder och är en viktig knutpunkt i ett av Sveriges största varu- och trafikflöden, säger Emil Glimåker, vd på FordonsGas. – Mjölby passar bra för en tankstation för flytande gas, säger Emil Glimåker, vd på FordonsGas.Fortsatta investeringar FordonsGas planerar att fortsätta investera i mackar för att täcka södra och mellersta Sverige med en välfungerande infrastruktur.Framöver finns ytterligare ett tjugotal nya stationer för flytande gas inplanerade.Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post FordonsGas har invigt sin femte tankstation för flytande biogas i Mjölby appeared first on Bioenergitidningen .'

Green Fuel Nordic investerar 25 miljoner euro i produktion av biodrivmedel i Finland

Teknik Bioenergi

Produktionen beräknas bli 20 miljoner liter pyrolysolja per år som kommer att användas som bränsle eller råvara för produktion av biodrivmedel både i Finland och i Nederländerna.Anläggningen ska ligga bredvid ett sågverk i Lieksa, tio mil norr om
'Produktionen beräknas bli 20 miljoner liter pyrolysolja per år som kommer att användas som bränsle eller råvara för produktion av biodrivmedel både i Finland och i Nederländerna.Anläggningen ska ligga bredvid ett sågverk i Lieksa, tio mil norr om Joensuu i östra Finland och använda sågspån som huvudråvara.Anläggningen väntas starta under 2020.Styrelsen i Green Fuel Nordic har tagit beslut att beställa den första anläggningen av fyra planerade. – Jag är övertygad om att pyrolys kommer att spela en viktig roll i övergången till en bioekonomi, och denna produktionsanläggning är ett bevis på det.Det är den första av en serie in vesteringar i framtida anläggningar, säger Timo Saarelainen, vd för Green Fuel Nordic.Lokala entreprenörer viktiga Fyra lokalt kända entreprenörer från norra Karelen äger drygt 75 procent av företaget och står för omkring tio miljoner euro av finansieringen.En regional utvecklingsfond står för sju miljoner euro.Även Lieksas stad har investerat i projektet, totalt cirka 2,8 miljoner euro.Förutom finansieringen har ändringar i den nationella lagstiftningen gällande inblandningsmandatet också påverkat investeringsbeslutet positivt.Utan riskkapitalet från de starka regionala aktörerna kanske Lieksafabriken aldrig blivit verklighet.Det här är konkreta investeringar i norra Karelens välfärd, säger en tacksam Timo Saarelainen, vd för Green Fuel Nordic och delägare med en andel på cirka elva procent.Leverantörer från Nederländerna Pyrolystekniken är utvecklad av BTG-BTL i Nederländerna.Projektet genomförs av en grupp aktörer från Nederländerna.TechnipFMCs leder projektet och Zeton ansvarar för tillverkningen av vitala delar av produktionsenheten.Tekniken kommer ursprungligen från University of Twente och den kommersiella tekniken har utvecklats och levereras av BTG-BTL i Enschede.Komponenterna i den prefabricerade anläggningen byggs först i Nederländerna och monteras sedan i Finland på plats.Bygget av den första enheten kommer att generera 100 heltidsjobb i Finland inräknat indirekta effekter.Steg mot hållbar raffinaderisektor – Avtalet visar att konverteringen till förnybar energi kan generera många jobb både i Lieksa i Finland och i Enschede i Nederländerna.Detta avtal är ett viktigt steg på vägen mot en mer hållbar raffinaderisektor.Vi uppmuntrar företag att öka andelen hållbara råvaror i sin energianvändning.Samarbetet mellan TechnipFMC, BTG-BTL och Green Fuel Nordic kommer att påskynda utvecklingen och tillväxten för denna lovande teknik internationellt, säger ekonomi- och miljöminister Eric Wiebes, från ekonomidepartementet i Nederländerna som har stöttat utvecklingen av teknologin.Gerhard Muggen, vd för BTG-BTL.Finland ledande Biooljan kan användas till exempel för att ersätta fossil gas eller bränsleolja i industriella applikationer, men den kan också förfinas ytterligare för användning som transportbränsle och Gerhard Muggen, vd för BTG-BTL, förväntar sig att efterfrågan på pyrolysolja kommer att växa snabbt. – Vår förnybara olja är ett utmärkt alternativ för fossila bränslen.Det är verkligen en hållbar form av energi.Kontraktet med Green Fuel Nordic är ett viktigt steg i utvecklingen av export av vår teknik och visar att kunderna tror på potentialen med pyrolys som en väg till förnybart bränsle.Vi är väldigt glada över att ett land som Finland, som är ledande inom hållbarhetsområdet, valt att använda vår teknik, säger Gerhard Muggen.Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Green Fuel Nordic investerar 25 miljoner euro i produktion av biodrivmedel i Finland appeared first on Bioenergitidningen .'

Mobil flismatad panncentral lanseras över hela landet

Teknik Bioenergi

I växtodlingsbranschen är konkurrensen redan hård men påverkas allt mer av utländska aktörer.Förmågan att driva effektiva anläggningar till lägsta möjliga kostnad kräver värmesystem med låg investeringskostnad låg driftskostnad och med
'I växtodlingsbranschen är konkurrensen redan hård men påverkas allt mer av utländska aktörer.Förmågan att driva effektiva anläggningar till lägsta möjliga kostnad kräver värmesystem med låg investeringskostnad låg driftskostnad och med kostnadseffektiva bränslen som till exempel vit returträflis.Även för fjärrvärme och industri Trädgårdsteknik har i mer än 30 år erbjudit bevattningssystem, energisystem och värme- system till odlare i Sverige, Norge och Fin land.Företaget blir nu rikstäckande och  exklusiv leverantör av mobila värmesystem från Flamma Systems.Det är naturligt att vi börjar i kundsegmentet odlare som vi har lång erfarenhet av, men sen kommer vi också satsa på lantbruk, fjärrvärme och industri, säger Patric Torle, vd för Trädgårdsteknik.Sedan starten har 13 värmesystem levererats framförallt i södra Sverige.Utvecklade egen lösning Flamma Systems är ett nytt varumärke framtaget av Boban Nicolic, gurkodlaren med lång erfarenhet av växtodling och olika lösningar för värmesystem.Han utvecklade de nya tekniska lösningarna i Flammasystemet för att han hade problem att hitta tillräckligt bra flis till rätt pris, allt med målet att öka lönsamheten på sina egna odlingar.Andra odlare blev intresserade och redan 2014 installerade han sin första egendesignade flispanna, då under namnet Cleaner Energy.Fokus på kärnverksamheten Flamma Systems har sedan 2014 till i dag levererat 13 fast installerade värmesystem i storleken 1 till 4 MW effekt, främst i Sydsverige.Den första mobila enheten med kapaciteten 500 kW installerades 2016 hos företaget Lottentorp, en gurkodlare i Allerum.Anläggningen har varit i produktion sedan dess och ägaren Ljubisa Marjanovic säger att han är mycket nöjd med sin anläggning, där Flamma Systems sköter underhåll och service med egen personal och kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet, att producera gurkor.Boban Nicolic har utvecklat en värmelösning sedan 2014.Mobila lösningar I det nya samarbetet med Trädgårdsteknik erbjuder Flamma Systems mobila lösningar med kapacitet från 0,5–2,5 MW.Systemet fungerar med en mängd kvaliteter av bränsle- flis med varierande partikelstorlek och renhetsgrad. – Anläggningen klarar en fukthalt på mellan 5 och 50 procent och har modern teknik som ger hög verkningsgrad, god driftsäkerhet och låga underhållskostnader.Den mobila lösningen ger kunden flexibilitet vid placering och flytt av panncentraler, men också vid val av bränsleleverantör.Jag ville designa en panna där man har en god nattsömn och slipper flytta in sängen i pannrummet, säger Boban Nicolic.Text: Jörgen Mannheimer Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Mobil flismatad panncentral lanseras över hela landet appeared first on Bioenergitidningen .'

Svenska Skogsplantor investerar 35 miljoner i 48 nya biobränslepannor

Teknik Bioenergi

Hållbarhet är en prioriterad och viktigt fråga inom Svenska Skogsplantor.Bytet från fossil olja till förnybar pellets har pågått sedan 2018 med tolv biobränslepannor i första etappen och gav inledningsvis en koldioxidreduktion på 500 ton koldioxid
'Hållbarhet är en prioriterad och viktigt fråga inom Svenska Skogsplantor.Bytet från fossil olja till förnybar pellets har pågått sedan 2018 med tolv biobränslepannor i första etappen och gav inledningsvis en koldioxidreduktion på 500 ton koldioxid per år.Nu tas nästa steg och samtliga fem plantskolor kommer att installera nya hållbara biobränsle pannor.Hållbar plantproduktion – En hållbar plantproduktion är sedan länge ett av våra viktigaste områden.Uppvärmning av växthusen är det mest energikrävande i vår verksamhet och tack vare den här investeringen blir vi nu helt fossilfria inom det här området.Det är en stor klimatinvestering som vi gör eftersom vi har en ambition om att ligga i framkant vad gäller hållbar utveckling och produktion, säger Roger Johansson, affärsområdeschef för Svenska Skogsplantor.Roger Johansson, affärsområdes-chef för Svenska Skogsplantor. 48 nya pelletspannor Svenska Skogsplantor har fem plantskolor runt om i Sverige.Sedan länge används biobränsle i Kilåmons plantskola.Där kompletteras anläggningen nu med sex pelletspannor.Under 2018 installerades de första sex pelletspannorna på Vibytorps respektive Trekantens plantskolor.Nu kompletteras de investeringarna med åtta nya pannor på Vibytorp och fyra nya på Trekanten, samtidigt som Lugnets plantskola utrustas med tolv pelletspannor och Stakhedens plantskola får 18 nya pelletspannor när alla oljepannor byts ut.Påbörjar installationer i augusti – Besparingen om 1 800 ton koldioxid motsvarar 285 varv runt jorden med en fossildriven bil.Det känns verkligen bra att kunna göra den här investering som skapar så stor samhällsnytta, säger Niclas Noord, teknisk chef på Svenska Skogsplantor.Varmluftspannorna är monterade och förbereda i en container när de kommer fram till växthusen där det sker inkopplingar och uppstart av anläggningarna. – Det är likadana pannor som i första etappen, men från en annan leverantör denna gång.Vi fick helt enkelt ett bättre pris, säger Niclas Noord.Leveranserna och installationerna påbörjas i augusti i år och avslutas i februari 2020.Italienska pannor De 48 nya varmluftspannorna har en effekt på vardera 350 kW och är placerade vid gavlarna på växthusen.Ordern tilldelades Pelltec i Vittaryd norr om Ljungby, ett företag med fem anställda och en omsättning på cirka tio miljoner kronor under 2018. – Detta betyder mycket för oss och det blir en stark referens för oss.Jag hoppas att andra plantskolor får upp ögonen.Det ligger i tiden att ställa om till förnybart om man vill vara med i branschen.Vi kommer att klara leveransen genom att ta in underentreprenörer och lokala entreprenörer, vi kommer inte att nyanställa, säger Johannes Andersson på Pelltec.Varmluftpannorna tillverkas av Mabre, en italiensk leverantör.Varje panna kommer att ha en pelletssilo från Mafa. – Det är viktigt att investera i biovärme för att minska koldioxidutsläppen.De minskade med 500 ton per år efter första etappen och efter andra etappen kommer de att minska med ytterligare 1 800 ton totalt 2 300 ton per år, säger Niclas Noord.Utan stöd I den första etappen var investeringen tio miljoner kronor och Svenska Skogsplantor fick 45 procent investeringsstöd från Klimatklivet.Men den andra etappen genomförs utan stöd från Klimatklivet. – Återbetalningstiden är längre för den andra etappen, mellan fem och tio år.Det är ett strategiskt viktigt beslut och vi gör det även om pay-off-tiden blir längre i detta fallet, säger Niclas Noord.Text: Anders Haaker Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Svenska Skogsplantor investerar 35 miljoner i 48 nya biobränslepannor appeared first on Bioenergitidningen .'

Så kan SCA producera biodrivmedel som räcker till inrikesflyget – om behovet finns

Teknik Bioenergi

Det första huvudspåret är inriktat på att producera biodrivmedel i samarbete med St1 med tallolja som råvara.
'Det första huvudspåret är inriktat på att producera biodrivmedel i samarbete med St1 med tallolja som råvara.Det andra spåret går ut på att ta fram biodrivmedel från svartlut via en egenutvecklad process och i det tredje spåret tänker SCA använda fast biomassa som sågspån och bark för att göra biodrivmedel. – Det är de tre huvudprojekt som vi tror ligger hyfsat nära i tiden, säger Anders Edling Hultgren.SCA har sökt miljötillstånd för att bygga ett bioraffinaderi med två linjer vid Östrands massafabrik.Byggfasen beräknas ta 3,5 år och till det kommer tiden för miljötillstånd och förprojektering, totalt omkring 5,5 år från början av 2019.Fotomontage: SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR AB Flexibilitet viktig Flera gånger under intervjun återkommer Anders Edling Hultgren till att SCA har en övergripande tanke, med det utvecklingsarbete som pågår, om att skapa en flexibilitet på produktsidan.Det gäller att bygga lösningar som inte är låsta vid en produkt som inte efterfrågas om 10–20 år.SCA planerar för att bygga anläggningar som ska köras under lång tid och det är viktigt att kunna anpassa verksamheten om förutsättningarna ändras.Samarbete med St1 Samarbetet med St1 handlar dels om att designa en destillationsanläggning som ska byggas vid raffinaderiet i Göteborg.SCA kommer att vara en av flera leverantörer av råtallolja. – Vi kommer också att köpa råtallolja från andra massabruk för att destillera och förädlade vid St1:s raffinaderi i Göteborg till HVO, förnybar bensin och biojetbränsle.Vi tror att det kan bli Sveriges första kommersiella anläggning som gör förnybart flygbränsle baserat på 100 procent tallolja, säger Anders Edling Hultgren.Produktionskapaciteten i det gemensamma projektet är ungefär 100 000 kubikmeter biodrivmedel.SCA kommer att leverera mindre än hälften av den råvara som behövs, resterande råvara kommer att levereras av andra massabruk.Anders Edling Hultgren är chef för bioraffinaderi vid SCA.Det långsiktiga målet är att i tre projekt producera 260 000 kubikmeter biodrivmedel.Foto: Per-Anders Sjöquist St1 kommer dessutom att investera i en separat process för att kunna förädla andra vegetabiliska oljor och på egen hand produ cera ytterligare 100 000 kubikmeter 100 procent förnybara biodrivmedel.Den totala produktionen i St1:s raffinaderi är tänkt att bli 200 000 kubikmeter biodrivmedel.Produktion om två år SCA och St1 har gjort en förstudie och planerar att fortsätta tillsammans med projektet.Vi hoppas att kunna jobba vidare tillsammans mot ett investeringsbeslut.Men vi reserverar oss för att det är en viss osäkerhet kring tidplanen, säger Anders Edling Hultgren.Två produktionslinjer i Östrand Det andra och det tredje huvudspåret planeras att byggas vid Östrands massabruk i Timrå.SCA förbereder två produktionslinjer för biodrivmedel.Detaljplanen för området vann laga kraft vid årsskiftet och en ansökan om miljötillstånd skickades in första kvartalet 2019.Det är ett omfattande ärende eftersom det utöver bioraffinaderiet innehåller delar som gäller vattenverksamhet och frågor kring risk och säkerhet. – Vår förhoppning är att miljötillståndet kan vinna laga kraft nästa år.Ärendet ligger just nu hos Mark- och miljödomstolen i Östersund.Förutsatt att vi får rimliga villkor, som möjliggör att bioraffinaderiet kan realiseras, kommer vi att kunna gå vidare i projektet och starta förprojektfasen.Efter att ett tillstånd vunnit laga kraft, och förprojekt har startat kommer vi att jobba vidare mot investeringsbeslut och slutligen storskalig produktion av kolväten.Det kan ta ett par år att få den nya marken byggbar eftersom vi planerar att bygga land ut i vatten för att skapa ny mark att bygga på.Efter det kommer byggfasen för själva bioraffinaderiet, säger Anders Edling Hultgren.Svartlut, lignin, sågspån och bark En produktionslinje planeras vara baserad på sågspån och bark.Den andra blir baserad på svartlut eller lignin.Det är i dag inte klart vilken linje som kommer att byggas först.Den process som är baserad på svartlut baseras på en teknik som SCA utvecklar på egen hand, medan processen för sågspån och bark baseras på ett samarbete med ett företag som utvecklat denna process. – Men vi är inte bundna till en viss processleverantör, utan vi vill hålla öppet för olika tekniker.Det finns ganska många teknologier runt om i världen inom vidareför-ädling av sågspån och annan fast biomassa.Vi ska välja den process som vi bedömer ligger nära kommersialisering och ger bra produkter och utbyte, säger Anders Edling Hultgren.I fallet med svartlut eller lignin finns det ingen i världen som har en process som är nära kommersiell fas och som SCA tror kan ge bra utbyte och lönsamhet. – Därför valde vi att på egen hand utveckla och testa en process i labbskala för att se om vi skulle kunna göra någon form av olja från svartlut.Sedan testade vi processen även i lite större pilotskala.Den anläggningen har gått i två år och det ser bra ut, säger Anders Edling Hultgren.Förbättrad lönsamhet SCA har även studerat tekniker för svartlut som utvecklats i Sverige, till exempel av Chemrec, SunCarbon och Renfuel.Vi vill vara en av dem som jobbar med utveckling inom detta område.Men det är inget problem för SCA om någon annan hinner före och gör en process som vi tror mer på än vår egen, då kan vi använda den.Huvudanledningen för oss att utveckla en process är att vi vill göra en produkt från lignin eller svartlut och skapa en fördel för massabruken genom att producera biodrivmedel och/eller kemikalier och samtidigt förbättra massabrukens lönsamhet.Hela vägen?SCA söker miljötillstånd för att gå hela vägen fram till en färdig drivmedelsprodukt som förnybar bensin och diesel. – Men vi är fortfarande flexibla, om vi till exempel har ett samarbete med ett företag med ett raffinaderi, kan vi göra kolväten vid skogsindustrin och sedan frakta produkten till raffinaderiet.Hur långt i värdekedjan som vi ska gå kommer vi att avgöra den dagen vi ska designa anläggningen, säger Anders Edling Hultgren.Inrikesflygets behov SCA har som mål att producera 260 000 kubikmeter drivmedel.Hur har SCA kommit fram till den siffran? – Det är en långsiktig målsättning som inte är tidsatt.Vi valde den siffran efter att ha studerat statistik och prognoser för inrikesflygets bränslebehov.Det var för att visa att vi skulle kunna ersätta bränslet för inrikesflyget med förnybart bränsle från oss.Möjligheten finns, om det finns behov, säger Anders Edling Hultgren.Målet är inte kopplat till hur mycket restprodukter som finns tillgängliga i SCA:s produktion.Men de tre projekt som vi arbetar med nu kan ta oss till målet 260 000 kubikmeter.Om det visar sig vara lönsamt och en bra verksamhet är det inget som hindrar SCA från att fortsätta och göra ännu mer biodrivmedel, och det kan bli mycket.Gröna kemikalier Det är inte givet att allt som SCA kommer att producera ska bli biodrivmedel. – Det är många intressanta molekyler som bildas i processerna och många skulle kunna användas för att göra gröna kemikalier.Vi tittar mycket på det och om det finns något med högre värde än bensin, diesel och flygbränsle.Vi är öppna för att göra produkter som passar för kemiindustrin och för att skapa samarbeten med andra företag.Flexibel produktion – Huvudtanken med det förberedande ingenjörsarbete vi gör nu är att skapa flexibilitet på produktsidan.Vi vill inte låsa fast oss i en lösning som kanske inte är den stora succén om 10–20 år.Vår nya anläggning ska kunna köras under lång tid och vi vill ha möjlighet att anpassa oss om förutsättningarna förändras, säger Anders Edling Hultgren.Text: Anders Haaker Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar . The post Så kan SCA producera biodrivmedel som räcker till inrikesflyget – om behovet finns appeared first on Bioenergitidningen .'