{{ 'Go back' | translate}}
Njus logo

Senaste nyheterna från Örebronyheter, | Njus Sverige

Två bilar krockade norr om Kopparberg

Blåljus Örebronyheter

Två bilar har kolliderat i en korsning länsväg 792-793 norr om Kopparberg. En person skjutsas till Lindesbergs lasarett av polispatrullen. En bil hamnade i diket och den kommer att bärgas på ägarens begäran. Länet | Kopparberg Örebronyheter Källa:
'Två bilar har kolliderat i en korsning länsväg 792-793 norr om Kopparberg. En person skjutsas till Lindesbergs lasarett av polispatrullen. En bil hamnade i diket och den kommer att bärgas på ägarens begäran. Länet | Kopparberg Örebronyheter Källa: Polisen.se'

Färre konkurser i Juli

Näringsliv Örebronyheter

Under juli 2019 försattes 514 företag i konkurs jämfört med 617 företag i juli 2018, en minskning med 17 procent. Under januari till juli ökade antalet konkurser med 1 procent. Antalet anställda i företag som drabbats av konkurser uppgick i juli
'Under juli 2019 försattes 514 företag i konkurs jämfört med 617 företag i juli 2018, en minskning med 17 procent. Under januari till juli ökade antalet konkurser med 1 procent. Antalet anställda i företag som drabbats av konkurser uppgick i juli till 1 572 personer. Det är en minskning med 4 procent jämfört med juli 2018. Ökning av konkurser inom Bygg och anläggning Antalet konkurser inom Bygg och anläggning ökade med 11 procent. Konkurserna ökade med 2 procent inom Finans-, fastighets- och företagstjänster. Inom övriga branschgrupper minskade antalet konkurser under juli månad. Sett över perioden januari till juli ökade konkurserna med 15 procent inom Utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster.   Konkurserna minskade bland företag utan anställda Antalet konkurser minskade med 23 procent bland företag utan anställda och med 13 procent bland företag med 1 till 4 anställda. Tre företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs. Ekonomi | Regionalt Örebronyheter'

Lindesbergs kommun behöver ny arkivlokal

Samhälle Örebronyheter

Ett nytt tag kring arkivfrågan i Lindesbergs kommun måste tas för att undvika skada på arkivhandlingar eller incidenter med personuppgifter. Därför föreslås kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi – som behandlar frågan måndag 19 augusti –
'Ett nytt tag kring arkivfrågan i Lindesbergs kommun måste tas för att undvika skada på arkivhandlingar eller incidenter med personuppgifter. Därför föreslås kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi – som behandlar frågan måndag 19 augusti – att uppdra till kanslichefen att utreda möjliga lösningar för ny arkivlokal. Eftersom kommunens slutarkiv i kommunhuset i Lindesberg är fullt finns idag fyra andra depåer ute i kommunen där slutarkiverade handlingar förvaras. Dessa lokaler hyrs av det kommunala fastighetsbolaget och privata hyresvärdar. ”Varken slutarkivet eller depåerna uppfyller arkivlagens bestämmelser gällande arkivvård och kommunen betalar förhållandevis hög hyra för dessa lokaler. Rapporter har kommit under de senaste månaderna gällande vattenläckor i dessa lokaler samt risk för personuppgiftsincidenter eftersom flera personer har tillgång till lokalernas nycklar”, skriver förvaltningschef Henrik Arenvang och handläggare Anna Nilsson till kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi. Gemensam arkivlokal i Stripa gruva I Lindesbergs kommun har arkivfrågan varit aktuellt under ett antal år. År 2014 tecknade kommunen avtal med Ljusnarsberg och Hällefors kommun för att skapa en gemensam arkivorganisation. Arkivorganisationen bestod då av tre tjänstepersoner med säte i Lindesberg. Målet var att skapa en gemensam arkivlokal i Stripa gruva, norr om Lindesberg. Det framkom efter något år att den ombyggnation som krävdes för att kunna använda Stripa gruva till arkivlokal skulle bli mer omfattande än vad som framkommit i början av projektet. Samtidigt upplevde de tre personer som arbetade i arkivorganisationen att mycket av deras arbetstid gick åt till att transportera sig mellan de tre kommunerna. Detta mynnade ut i att avtalet mellan kommunernas avslutades i slutet på 2018. ”Ett nytt tag kring arkivfrågan måste tas för att undvika skada på arkivhandlingar eller personuppgiftsincidenter”, heter det i förslaget till utskottet. Lagar och rekommendationer styr arkivfrågan Varje myndighet är enligt lag tvungna att ha ett arkiv. Arkiv finns bl.a. till för vårt kulturarv, rätten att ta del av allmänna handlingar, information för rättskipningen och förvaltningen samt för att täcka upp forskningens behov. Arkiv delas ofta upp i när- och slutarkiv. I närarkiv förvaras handlingar som används ofta av verksamheterna, vissa av handlingarna gallras innan de lämnas vidare för slutarkivering. I slutarkiv förvaras de handlingar som ska sparas för all framtid och som inte används ofta av verksamheterna. Enligt kommunens Föreskrifter om vård av allmänna handlingar ansvarar förvaltningschef för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och kommunens föreskrifter uppfylls. I dennes uppgifter ingår även att bevaka att kommunens arkivhandlingar förvaras betryggande i respektive förvaltnings närarkiv. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta styrdokument och riktlinjer kring hur vården av arkivhandlingar ska ske. De ansvarar även för tillsyn och över vården av arkivhandlingar i slutarkivet. Riksarkivets rekommendationer för arkivlokaler är hårdare än arkivlagens bestämmelser. De rekommenderar bland annat att arkivlokaler ska vara egen brandcell, ventilationen ska avskiljas från lokalen, klimatet ska hållas på en specifik temperatur, inga rörinstallationer ska finnas inuti lokalen samt att skalskydd ska finnas. Även dataskyddsförordningen spelar in i hanteringen av kommunens arkivhandlingar. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar bl.a. för att personuppgifter inte hamnar i fel händer. Länet Örebronyheter'

Dubbdäck ger inte cancer men orsakar besvär

Vård och Omsorg Örebronyheter

Användandet av dubbdäck har länge varit ett hett ämne för debatt. På ena sidan står dom som menar att dubbdäck räddar liv och att ett förbud vore vansinne. På andra sidan står dom som menar att användandet av dubbdäck orsakar cancer och besvär. ABS
'Användandet av dubbdäck har länge varit ett hett ämne för debatt. På ena sidan står dom som menar att dubbdäck räddar liv och att ett förbud vore vansinne. På andra sidan står dom som menar att användandet av dubbdäck orsakar cancer och besvär. ABS Wheels har varit i kontakt med Dr Peter Svamo och Mats Gustafsson, senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut för att ta reda på vad som gäller. Ger dubbdäck cancer? – Finns inga direkta bevis på att dubbdäck ska orsaka cancer, däremot kan de leda till besvär och andra sjukdomar, partikelstorleken det sägs riva upp kallas PM10. De kan inte som PM2,5 tränga in i blodomloppet. De orsakar därför inte cancer säger Dr Peter Svamo Dubbdäck orsakar långt mer slitage på asfalterade vägar än dubbfria däck. Hittills är alla överens. När dubbar sliter mot asfalten rivs små partiklar upp i luften. Dessa partiklar är så små och håller sig därför kvar i luften tills de andas in. – Små partiklar i luften som andas in utgör en stor hälsorisk för människan. Om partiklarna är tillräckligt små vill de gå genom lungväggen och tränga in i blodbanan där de kan orsaka skada. Skador på inre organ kan ge många olika sjukdomar,  avslutar Dr Peter Svamo Går det att skydda sig på något sätt? – Man kan välja att bo på platser med lägre partikelhalter eller undvika att röra sig på gator med höga partikelhalter om man är känslig t.ex. Många större kommuner har aktuell info om luftkvalitet på sina hemsidor, säger Mats Gustafsson, senior forskare Vad kan staten göra för att underlätta de hela? – Staten kan begränsa användningen av dubbdäck, som man redan gör, genom att tillåta kommuner att införa förbud mot dubbdäck på vissa gator t.ex. Hittills har tre kommuner sådana förbud. Det finns även andra verktyg. För några år sedan utreddes en skatt på dubbdäck, men den valde man att inte genomföra. I Norge finns sedan länge en avgift för dubbdäcks användning i några av de större städerna. Sedan kan man förstås jobba med informationskampanjer etc. för att påverka bilägares däckval. Väghållaren kan även sänka hastigheten för att minska utsläppen av partiklar och eller städa mer effektivt och dammbinda gatorna med hygroskopiska lösningar, som gör att dammet stannar på gatan istället för att virvla upp i luften. Detta ligger dock både på kommunerna och staten Trafikverket, säger Mats Gustafsson, senior forskare VTI Hälsa | Regionalt Örebronyheter'

Finalisterna för Årets Hållbarhetsinitiativ 2019 klara

Nyheter Örebronyheter

Svenska Retursystem driver tillsammans med Pantamera kategorin Årets Hållbarhetsinitiativ där priset delas ut vid Dagligvarugalan den 19 september. Nu har det blivit dags att presentera de tre finalisterna. – I år har vi fått in rekordmånga
'Svenska Retursystem driver tillsammans med Pantamera kategorin Årets Hållbarhetsinitiativ där priset delas ut vid Dagligvarugalan den 19 september. Nu har det blivit dags att presentera de tre finalisterna. – I år har vi fått in rekordmånga nomineringar till kategorin med en fantastisk bredd i bidragen. Juryn har verkligen inte haft någon lätt uppgift att vaska fram de tre finalisterna, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef vid Pantamera. De tre finalisterna till Årets Hållbarhetsinitiativ som juryn enats om är: Lidl  står bakom många framgångsrika hållbarhetsinitiativ de senaste åren och ligger i framkant med målsättningen att utforma världens grönaste butiker och satsningar på fastigheter och hållbara transporter. Lidl ligger ofta steget före och är en riktig banbrytare i arbetet för en hållbar dagligvaruhandel. Sveriges Stadsmissioner  arbetar föredömligt med att redistribuera överskottslivsmedel till människor som lever i utsatthet. Bra mat som annars skulle slängas kommer till behövande genom bland annat sociala supermarkets, utdelning av matkassar och matsvinnscaféer. Stadsmissionens fantastiska arbete för människor och miljö förtjänar all uppskattning och uppmärksamhet. På plattformen  Portionen under tian  samlar dietisten Hanna Olvenmark inspiration om god, nyttig och hållbar mat och inspirerar dagligen fler än hundratusen följare. Målet är att ta död på myten om att all bra mat är dyr, samt att all klimatbra mat är tråkig. Hanna visar att hållbara val inte är någon uppoffring, det är val vi verkligen vill göra. Regionalt Örebronyheter'

Färre omkom i julitrafiken på väg

Blåljus Örebronyheter

Under juli 2019 omkom 22 personer och skadades 1 265 personer i vägtrafiken (171 svårt skadade och 1 094 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 15 augusti 2019. Det är hälften så
'Under juli 2019 omkom 22 personer och skadades 1 265 personer i vägtrafiken (171 svårt skadade och 1 094 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen fram till den 15 augusti 2019. Det är hälften så många omkomna jämfört med motsvarande månad 2018. Nio av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 9 på motorcykel, två i lätt lastbil, och två var övriga trafikanter. Fyra bilister och fyra motorcyklister omkom i singelolyckor, medan fyra bilister och två motorcyklister omkom i mötesolyckor. – Sommarmånaderna brukar vara de månader då flest dödsolyckor inträffar, men i år är antalet för juni och juli det lägsta i modern tid. Den största minskningen i juli månad jämfört med samma månad tidigare år är bland personbilister. Vi ser också att antalet omkomna totalt för de sju första månaderna i år (januari-juli) är lägre än vad det varit i genomsnitt under de senaste fem åren, säger Khabat Amin, statistiker på väg- och järnväg på Transportstyrelsen. Medelantalet omkomna i juli månad, under de föregående fem åren 2014-2018, är 33 personer. Under de senaste 12 månaderna (augusti 2018 – juli 2019) har 285 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (augusti 2017 – juli 2018) omkom 284 personer. Jämför man med ett 5-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med 6 procent. Regionalt Örebronyheter'

OKQ8 och Tanka gör det enkelt för bilister att bli fossilfria

Trafik Örebronyheter

Genom att tanka det hållbara drivmedlet HVO100 är det möjligt att köra helt fossilfritt i vanliga dieselbilar, något inte många känner till. OKQ8 och Tanka satsar nu stort för att tillsammans bredda erbjudandet till privatbilister genom att utöka
'Genom att tanka det hållbara drivmedlet HVO100 är det möjligt att köra helt fossilfritt i vanliga dieselbilar, något inte många känner till. OKQ8 och Tanka satsar nu stort för att tillsammans bredda erbjudandet till privatbilister genom att utöka utbudet av HVO100 till närmare 100 tankställen i hela Sverige – från Malmö i söder till Pajala i norr. Sedan det blev klart att de flesta av Volvos dieselbilar* tillverkade efter 2015 öppnades för tankning med HVO100 har OKQ8 tillsammans med Tanka jobbat hårt med att kunna få en förbättrad distribution och tillgänglighet av detta bio-drivmedel. Det är därför mycket glädjande att kunna meddela att vi kommer att utöka antalet tankställen till närmare 100 stationer. – Detta är en stor bonus, inte minst för företag med tjänstebilar som ofta består av Volvobilar i de aktuella modellerna. Det möjliggör alltså även för företag att ta ett förhållandevis enkelt steg mot en fossilfri värld. En riktig vinstlott för vår miljösatsning, säger Lars Blomgren, VD Tanka Sverige. HVO100 sänker utsläppen av växthusgasen CO2 med upp till 90 procent, vilket har stor betydelse för klimatet. Flera andra bilmärken har gått samma väg och godkänt HVO100 som drivmedel i sina dieselbilar, bland andra Renault, Citroën, DS, Nissan och Peugeot. – Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder hållbara alternativ, därför är vi mycket glada över att tillsammans med Tanka kommer kunna erbjuda HVO100 på närmare 100 tankställen i hela Sverige. På så vis gör vi det enkelt för bilister att köra helt fossilfritt, säger Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager, OKQ8 Scandinavia. Så här mycket CO2 kan en bilist spara genom att byta ut diesel mot HVO100 Genomsnittsbilen rullar cirka 1200 mil/år. Dieselförbrukningen på genomsnittsbilen är 0,76 l/mil vilket blir 912 liter/år. Om du tankar 912 liter diesel per år och byter ut detta mot HVO100 kan du spara 2181 kg CO2, motsvarande till exempel 2 flygresor Stockholm – Bangkok eller 168 par jeans. Statistiken om snittförbrukning och körsträcka är hämtade från SCB för 2018. Bäst täckning på HVO100 i hela Sverige OKQ8 och Tanka har tillsammans bäst täckning på HVO100 i hela Sverige – från Malmö i söder till Pajala i norr. Som privatperson har du idag möjlighet att tanka bränslet på 55 stationer, men i en nära framtid kommer alltså denna siffra att nära nog fördubblas. Du hittar enklast din närmaste station som erbjuder HVO100 genom att gå in på www.okq8.seeller www.tanka.se. Fördelarna med HVO100 • Helt förnybart • Ett av de klimatsmartaste alternativen på marknaden (upp till 90 procent lägre CO2-utsläpp) • Lätt och säkert att använda i vanliga dieselbilar • Verifierat och certifierat hållbart Observera! Det är viktigt att du som bilägare säkerställer med din biltillverkare att din bil är godkänd för HVO100. * SPA- och CMA-bilarna XC90, S90 och V90 och V90 Cross Country, XC60, V60 och V60 Cross Country samt XC40 Regionalt Örebronyheter'

Norden går i spetsen för bioflygbränsle

Resor och Upplevelser Örebronyheter

De nordiska länderna kommer att gå i spetsen för en bred introduktion av biobränslen för flyget. Det har blivit klart genom ställningstaganden i flera av länderna i år. Den samlade nordiska ambitionen har knappast noterats av massmedia ännu. Och
'De nordiska länderna kommer att gå i spetsen för en bred introduktion av biobränslen för flyget. Det har blivit klart genom ställningstaganden i flera av länderna i år. Den samlade nordiska ambitionen har knappast noterats av massmedia ännu. Och våra miljödebattörer har under ett par år mest ägnat sig åt att lyfta fram att det inte lönar sig att byta bränsle i flyget, utan att vi istället måste sluta flyga. Snart kanske de upptäcker vad som är på väg att hända på flygplatserna här i Norden. Både Norge, Sverige och Finland kommer inom ett par år att ha kvotsystem på plats som garanterar en ny och växande marknad för biojetbränsle. Det kommer i sin tur att leda till investeringar i produktion, kanske också av skogsbaserade bioflygbränslen. Samt givetvis utbyggnad av ett distributionsnät. Det norska stortinget var först med att fatta beslut om obligatorisk kvot för bioflygbränsle. Den norska kvoten kommer redan nästa år att vara 0,5 procent, för att sedan stiga till 20 procent 2030. En halv procent, det låter inte mycket. Men det motsvarar ungefär 6 000 kubikmeter bränsle, eller 6 miljoner liter. Den norska kvoten är villkorad med att det ska vara så kallat ”avancerat biobränsle”. Det definieras som bränsle tillverkat av avfalls- eller cellulosaråvaror, sådana råvaror som finns listade i EU:s Förnybarhetsdirektivs bilaga IX A. För Finlands del gäller följande: Finland fick en ny regering strax före sommaren. Det är en bred koalition av vänster- och mittenpartier under ledning av socialdemokraten Antti Rinne. Förutom Socialdemokraterna ingår också Centerpartiet, Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet, samt de Gröna, som gjorde ett mycket starkt val. När överenskommelsen mellan partierna presenterades 3 juni lade man också fram ett omfattande regeringsprogram, på 184 sidor, med rubriken ”Ett inkluderande och kunnigt Finland”. Det innehåller ambitiösa klimatpolitiska målsättningar och förslag. Ett av dessa är att införa en kvot för bioflygbränsle på 30 procent 2030. Ingenting sägs om när man ska börja med kvoteringen, om hur snabb introduktionen ska blir eller om det finns några villkor kring vilka råvaror som får utnyttjas. För investerarna är det trots allt ett entydigt besked. Det kommer en kvot också i Finland. Nu avvaktar vi bara detaljerna och ett formellt beslut i den finska riksdagen. I Sverige är läget detta: Förra året fick Maria Wetterstrand i uppdrag av regeringen att utreda biojetbränsle för flyget. Hon presenterade sin utredning i februari i år (SOU 2019:11 Biojet för flyget) och föreslog införande av en svensk kvot för bioflygbränsle. Kvoten ska enligt förslaget gälla all tankning av flygbränsle, både för inrikes och utrikes flyg, och den ska börja gälla från 2021 med 1 procent för att öka till 5 procent 2025 och 30 procent 2030. Utredningen är nu ute på remiss till den 18 september. Svebio ska naturligtvis lämna ett positivt svar. Men vi tycker att kvotkurvan kan öka snabbare mellan 2021 och 2025. Den svenska kvoten ska vara en reduktionskvot, precis som vi nu har för vägtransporter. Det ska gynna särskilt klimatsmarta bränslen. Att Sverige kommer att få en kvot för bioflygbränsle är redan klart i och med januariavtalet mellan regeringspartierna och mittenpartierna. Formuleringen i punkt 32 (Minska flygets klimatpåverkan) är följande: ”Krav på obligatorisk inblandning av förnybart bränsle ska införas”. Det kan inte missförstås, även om det inte sägs något om nivå och tidplan. Men det är begripligt med tanke på att Maria Wetterstrands utredning presenterades först efter att januariavtalet förhandlades. Vi får se vad regeringen kommer med för konkret besked i höstens budgetproposition eller om det kommer en separat proposition. Vi kan säkert räkna med att den svenska kvoten börjar gälla från 2021. En kvot på 1 procent motsvarar 12 000 kubikmeter eller 12 miljoner liter. Också Danmark har i år fått en vänsterregering. En socialdemokratisk minoritetsregering med Mette Frederiksen som statsminister, som har säkrat stöd från tre andra vänster- och mittenpartier, bildades 26 juni. Avtalet mellan partierna är på 18 sidor, bara en tiondel i omfång jämfört med det finska dokumentet, och har rubriken ”Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Retfærdig retning for Danmark” (SF står för Socialistisk Folkeparti). Som första sammanfattande punkt skriver man att Danmark ”ska gå först i kampen mot klimatkrisen”. I avsnittet om att ställa om transportsektorn skriver man: ”Igangsætte initiativer der skal sikre mere bæredygtig flytransport”. Inte mer än så. Det saknas alltså ett klart besked om huruvida också Danmark kommer att få en kvot för bioflygbränsle eller om det kommer något annat skarpt styrmedel. Vad Danmark gör kommer att vara viktigt för den fortsatta utvecklingen eftersom Kastrup är en ledande hubb för det nordiska flyget, inte minst för SAS. Man borde samordna politiken i Nordiska Rådet eller i Nordiska ministerrådet. Här bör de svenska politikerna ta initiativ, så att man får likartade styrmedel med likartade kvoter i hela Norden. Också Island borde övertalas att vara med. Kommer det att finnas biojetbränsle så att det räcker att fylla kvoterna? Det kommer nog inte att bli något problem. Det finns idag bara en producent som tillhandahåller biojetbränsle i kommersiell skala, Alt Air i Kalifornien, som levererar jorden runt till de flygbolag som idag testar att flyga och blanda in biobränsle. Än så länge har bolaget inte kontinuerlig produktion utan tillverkar bränslet i enstaka batcher. Förutom AltAir, som bara utnyttjar en del av sin kapacitet, finns det många projekt på gång, och intresse från flera stora raffinaderiföretag. SkyNRG och KLM meddelade i maj att man ska starta en fabrik i holländska Delfzijl för att tillverka 75 000 ton om året, med produktionsstart 2022. Både Preem och Neste har meddelat att man kommer att kunna tillverka betydande volymer biojetbränsle för den nordiska marknaden. Det finns en rad utvecklingsprojekt i Norden, inte minst för att ta fram nya bränslen från skogsråvara. Regionalt Örebronyheter'

Nu startar biogasleveranserna i Odensbacken

Nyheter Örebronyheter

Från och med söndag kan Svealandstrafikens bussar tanka biogas på den nya tankanläggningen i Odensbacken. I höstas tecknade Biogasbolaget och Svealandstrafiken avtal om uppförande av infrastruktur för biogastankning i Odensbacken och Bettorp samt
'Från och med söndag kan Svealandstrafikens bussar tanka biogas på den nya tankanläggningen i Odensbacken. I höstas tecknade Biogasbolaget och Svealandstrafiken avtal om uppförande av infrastruktur för biogastankning i Odensbacken och Bettorp samt leverans av biogas till Svealandstrafikens lokal- och regionbussar i Örebro. Nu är den första delen av infrastrukturen klar och den nya tankanläggningen i Odensbacken står färdig. Söndagen den 18 augusti sker de första leveranserna till Svealandstrafikens bussar. Arbetet med tankanläggningen i Bettorp är inne i ett slutskede. Den anläggningen tas i drift senare under hösten. Avtalet med Svealandstrafiken sträcker sig till att börja med över 8 år med möjlighet till förlängning. Vd Sebastian Cabander är glad att regionen i Örebro och Svealandstrafiken har valt att fortsätta sin satsning på biogas; – Biogasen är ett fantastiskt bränsle med mycket hög koldioxidreduktion, men det är mycket mer än så. Biogas är en del av ett slutet kretslopp där samhällets matavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin samt gödsel och vall från lantbruken, ger både ett förnyelsebart bränsle och biogödsel. Produktionskedjan är en cirkulär lösning där kretsloppet mellan stad och land löses på riktigt, säger han. Biogasbolaget i Mellansverige AB är ett bolag som är samägt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommuner. Syftet med samarbetet är att öka användningen av biogas som drivmedel i regionen. Anläggningen ligger i Karlskoga och drivs av Karlskoga Energi & Miljö AB. Länet Örebronyheter'

Upphandling pågår av Örebros nya vattenreservoar Lyra

Nyheter Örebronyheter

Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrågningsunderlaget ligger ute för anbudsgivare till den 10 september. Därefter påbörjas arbetet med att gå genom de anbud som kommit in och besluta vilket anbud som är mest
'Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrågningsunderlaget ligger ute för anbudsgivare till den 10 september. Därefter påbörjas arbetet med att gå genom de anbud som kommit in och besluta vilket anbud som är mest fördelaktigt utifrån de kriterier Örebro kommun har. Förfrågningsunderlaget anger att bygget ska starta i oktober 2019 och att vattenreservoaren ska stå klar i augusti 2021, vilket skulle innebära en byggtid på ungefär knappt två år. Under anbudstiden har det kommit in synpunkter på att byggtiden är för kort, med hänsyn till komplexiteten. Därför justerar vi tidsplanen så att Lyra ska stå färdigt i december 2021. – Att hålla fast vid att vattenreservoaren ska stå färdig i augusti 2021 skulle innebära ökade kostnader, berättar Mimmi Hodzic, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen. Ändringen av tiden till december 2021, istället för augusti samma år, påverkar inte vattenförsörjningen för örebroarna. Vi är fullt medvetna om att det är ett unikt bygge som kräver särskild kompetens, och vi är tacksamma för att anbudsgivare engagerar sig genom att påpeka att tidsplanen varit lite för snäv. Under tiden som upphandling och bygget av Lyra pågår är Svampen en väl fungerande vattenreservoar som förser örebroarna med rent vatten. – Svampen är en robust vattenreservoar, men kommunen växer och Lyra kommer att vara byggd enligt den senaste tekniken. Vi ser förstås fram emot att få sätta Lyra i bruk, säger Mimmi Hodzic. När Lyra blir Örebros nya vattenreservoar kommer Svampen att tömmas och istället vara ett landmärke och utflyktsmål för både örebroarna och besökare. Fakta om den nya vattenreservoaren Lyra Den nya vattenreservoaren Lyra blir dubbelt så stor som Svampen och kommer att byggas i södra delen av Örebro. Lyra kommer inte att vara öppen för allmänheten, som Svampen har varit genom åren, men byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna. Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten och vara 20 meter hög. Platsen, åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll och höjden ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar. Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekttävlingen som vi genomförde 2016. Lokalt Örebroguiden'

Fler kvinnor väljer transportbranschen

Nyheter Örebronyheter

Trycket på svenska transportbranschen är fortfarande högt. I TYAs årliga Trendindikator (se bifogad rapport) uppger 44 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa det närmaste halvåret, ett behov på över 2 800 nya förare. På
'Trycket på svenska transportbranschen är fortfarande högt. I TYAs årliga Trendindikator (se bifogad rapport) uppger 44 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa det närmaste halvåret, ett behov på över 2 800 nya förare. På helåret bedöms behovet vara uppemot 6 000 förare. Efterfrågan är den näst högsta sedan 2010 och slås bara av 2018 års mätning. – Vår långsiktiga bedömning kvarstår – att det behövs 50 000 lastbilsförare i Sverige de närmaste tio åren. Vi ser visserligen en tendens till avmattning, men från en extremt hög nivå, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Kvinnor och män Av landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent). – De senaste tre åren har vi sett en försiktig ökning av kvinnor som kör lastbil, men tittar man på gymnasieskolans transportutbildning är trenden tydlig, där utgör kvinnor i dag närmare 25 procent av eleverna, säger Lasse Holm. Lindströms Transport i Luleå är ett företag som jobbar aktivt med jämställdhet. Ann Liljeholm är Driftchef och välkomnar utvecklingen med fler kvinnor i branschen. – Det är otroligt roligt och välbehövligt. Hos oss gör vi ingen skillnad på om du är kille eller tjej, om du är fysiskt stark eller inte. Det ska finnas förutsättningar att klara jobbet oavsett. Utbildning och efterfrågan Under 2019 utbildas runt 3 000–3 500 nya lastbilsförare. Flera gymnasieskolor har ökat antalet platser och regeringen har avsatt medel till Komvux förarutbildning, samtidigt har Arbetsförmedlingen dragit ner på antal platser. – För att klara tillgång och efterfrågan behövs sammanlagt 4 000 utbildningsplatser. Tyvärr har Arbetsförmedlingens utbildningar haft stora problem med kvaliteten, vilket gör att vissa deltagare riskerar att inte bli anställningsbara i slutändan, säger Lasse Holm. Bristen på förare är en viktig fråga för samhället då transporterna är helt avgörande för industri och handel. – När det saknas chaufförer kan åkerierna inte utnyttja alla sina bilar. Om tillverkningsindustrin inte får sina leveranser i tid kan det leda till minskad produktivitet och i förlängningen en stagnerad ekonomi, säger Lasse Holm. FAKTA: TYAs Trendindikator 2019 (bifogad detta pressmeddelande) 1 008 åkeriföretag besvarade enkäten 44 procent uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader Sammanlagt behövs 2 800 nya förare i Sverige det närmaste halvåret På hela året efterfrågas över 6 000 lastbilsförare av branschen 50 000 förare behövs de närmaste 10 åren FAKTA: Kvinnor i branschen Av landets lastbilsförare är i dag cirka 7 procent kvinnor. Högst andel kvinnliga förare finns i Jämtland/Västernorrland (10 procent). Lägst andel återfinns i Småland/Blekinge (5 procent). Under den senast tolvmånadersperioden har 7 153 förare rekryterats och av dessa var 860 kvinnor (12 procent). Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 25 procent av eleverna på gymnasieskolans transportutbildning kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar till lastbilsförare är 16 procent kvinnor. Regionalt Örebronyheter'

Alla länets kommuner finns nu med i Business Region Örebro

Näringsliv Örebronyheter

Business Region Örebro, BRO, arbetar för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. BRO, som är en permanent verksamhet sedan år 2015, omfattar numera samtliga kommuner i länet sedan Degerfors beslutat
'Business Region Örebro, BRO, arbetar för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen. BRO, som är en permanent verksamhet sedan år 2015, omfattar numera samtliga kommuner i länet sedan Degerfors beslutat att gå med. – Mycket glädjande att Degerfors kommun har beslutat att gå med i Business Region Örebro. Nu när alla kommuner i länet är med i arbetet för att skapa hållbar tillväxt och attrahera nya jobb till regionen kan vi tillsammans fortsätta det framgångsrika arbetet med att stärka länets konkurrenskraft, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande för regionala tillväxtnämnden, Region Örebro län. Plattform för samarbete Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor, med Region Örebro län som huvudman. Grunduppdraget är organiserat i fem samverkansområden. Entreprenörskap, nyföretagande & innovationer Investering & etablering Kommunservice Kompetensförsörjning Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete Region Örebro län finansierar verksamheten till hälften. Övrig finansiering kommer från de samverkande kommunerna med 10 kronor per invånare. Örebro kommun och Region Örebro län går även in med in kind-resurser, det vill säga att de bidrar med resurser utan krav på ekonomisk ersättning, i form av tid. Länet Örebronyheter'

Ny webbplats ska ge ökad livskvalitet för äldre

Teknik Örebronyheter

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har skapat en webbplats där organisationer kan inspireras till samverkan kring ny teknik för att öka de äldres livskvalitet. Inom ett nytt forskningsprojekt kommer forskarna att undersöka hur organisationerna
'Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har skapat en webbplats där organisationer kan inspireras till samverkan kring ny teknik för att öka de äldres livskvalitet. Inom ett nytt forskningsprojekt kommer forskarna att undersöka hur organisationerna kan använda webbplatsen för att förbättra sina gemensamma processer för att införa ny teknik.  Välfärdsteknik ses ofta som ett sätt att lösa utmaningen med att befolkningen blir allt äldre. Men att införa välfärdsteknik är en komplex process som kräver att man förstår hur olika delar hänger ihop. Det är många som behöver involveras i processen: användare, ingenjörer samt verksamheter, till exempel äldreomsorgen, som avgör hur tekniken presenteras, introduceras, används, kontrolleras och följs upp. – Här kommer vi att kunna erbjuda kommuner och hjälpmedelscentraler ett stöd för att hitta processer som på ett bra sätt involverar alla inblandade och gör nytta av deras respektive kunskap, säger Lucia Crevani, projektledare och docent i företagsekonomi vid MDH. I det så kallade IVRIS-projektet (Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan) kommer MDH tillsammans med Forskning och utveckling i Sörmland att undersöka hur Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen kan använda sig av webbplatsen co-wt.se. Målet är att skapa en så effektiv innovationsprocess som möjligt kring välfärdstekniken. – Alla inblandade har olika typer av kompetenser, och dessa kompetenser behöver föras samman. Samtidigt är det viktigt att alla förstår vilka olika behov som finns, i alla led. Först då får man en förståelse för hela sammanhanget. Vi vill försöka utveckla nya metoder och skapa en drivkraft inom de olika organisationerna för att de ska samverka mer, säger Lucia Crevani. Forskningen sammanför sociala och tekniska perspektiv Projektet bygger på det avslutade SInS-projektet (Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan) där projektgruppen arbetade fram webbplatsen co-wt.se. Webbplatsen är flexibel och kan användas av olika organisationer. I projekten, som båda är finansierade av Vinnova, har man fört samman både sociala och tekniska perspektiv, vilket är relativt unikt i den här typen av forskning. – Det finns även olika intressen och olika synsätt hos de äldre samt inom den privata respektive offentliga sektorn. Det vi har försökt att göra är att synka ihop dem på ett bra sätt, säger Lucia Crevani. Hälsa | Regionalt Örebronyheter'

Prins Carl Philip och Jacques Villeneuve kör Kanonloppet

Kungligt Örebronyheter

17-18 augusti är Sveriges ledande racingserie tillbaka efter sommaruppehållet. Slutspurten i årets mästerskap inleds på Gelleråsen Arena med gästförare av högsta dignitet. Sommarlovet är över i Porsche Carrera Cup Scandinavia och spänningen är på
'17-18 augusti är Sveriges ledande racingserie tillbaka efter sommaruppehållet. Slutspurten i årets mästerskap inleds på Gelleråsen Arena med gästförare av högsta dignitet. Sommarlovet är över i Porsche Carrera Cup Scandinavia och spänningen är på topp inför Kanonloppet som körs på Gelleråsen Arena 17-18 augusti. Med tre racehelger återstående av säsongen 2019 är regerande mästaren Lukas Sundahl (151 poäng) i ledning före Robin Hansson (133 poäng) och Pontus Fredricsson (111 poäng). Förutom en fortsatt intensiv kamp om mästerskapet kommer publiken vid helgens deltävlingar att få uppleva gästförare av högsta dignitet i Porsche Carrera Cup Scandinavia. Redan tidigt i våras tillkännagav Prins Carl Philip att han genomför sin enda motortävling för året i Porsche Sveriges gästbil med startnummer 911. Vid årets premiärtävling på Ring Knutstorp i maj gjorde sensationellt 1997 års Formel 1-världsmästare Jacques Villeneuve ett inhopp som gästförare i klassen. Idag tillkännager Porsche Sverige att Villeneuve gör comeback i Carrera Cup på Gelleråsen. – Vi är stolta över de förare som väljer att köra våra gästbilar i Porsche Carrera Cup Scandinavia , säger Raine Wermelin, direktör Porsche Sverige. Den kommande tävlingshelgen blir mycket speciell i alla avseenden. – Vi välkomnar Prins Carl Philips beslut att köra med oss på Gelleråsen Arena, fortsätter Wermelin. Att vi idag dessutom kan tillkännage att Jacques Villeneuve kommer tillbaka och deltar för andra gången i årets mästerskap gör årets Kanonloppet till ett landmärke i seriens historia. Sport | Motor Örebronyheter'

Check Point avslöjar: Sårbarheter i en av världens mest använda databashanterare

Apple Örebronyheter

SQLite är den mest utbredda databashanteraren i världen och finns i flera olika operativsystem, både på stationära datorer och i mobiltelefoner. Windows 10, MacOS, iOS, Chrome, Safari, Firefox och Android använder SQLite. Som en av de mest
'SQLite är den mest utbredda databashanteraren i världen och finns i flera olika operativsystem, både på stationära datorer och i mobiltelefoner. Windows 10, MacOS, iOS, Chrome, Safari, Firefox och Android använder SQLite. Som en av de mest distribuerade programvarorna använder många program SQLite för olika funktioner. Till exempel lagras kontakterna på din iPhone i SQLites databas, och även vissa av dina sparade lösenord på din bärbara dator. IT-säkerhetsföretaget Check Point har hittat flera sårbarheter och skapat en innovativ teknik för att ta reda på mer. Kort sagt går det att få kontroll över uppgifter i SQLites databas. Med tanke på SQLites popularitet finns det oändliga möjligheter till exploatering. Check Point har skapat två demonstrationer som visades upp vid Def Con 2019 i Las Vegas. I den första demonstrationen tas en skadlig hackare över som infekterade en maskin med en populär skadlig programvara som kallas ”password stealer”. När den skadliga koden stjäl det lagrade lösenordet från den infekterade maskinen och skickar det till dess operatör, utnyttjar sårbarheten i sin tur operatören. Den andra demonstration utförs på iPhone iOS. Med hjälp av samma teknik kringgicks Apples pålitliga säkerhetsmekanismer och på så sätt kunde hackare få administrativa behörigheter på den senaste iPhone-telefonen. Fram till nu har det inte ansetts vara farligt att skicka en förfrågan till en databas, men detta har visat sig vara felaktigt. Eftersom SQLite är så populärt finns det stor risk för exploatering. Ett allvarligt fel i SQLite är ett allvarligt fel i några av de mest använda teknikerna i världen: iPhone, Dropbox, Adobe, Skype och med flera. Check Point är först att visa hur exploatering på SQLite inte är beroende av det aktuella systemets sökmotor. Regionalt Örebronyheter'

Säkrare ammunition med FOI:s forskning

Blåljus Örebronyheter

Oavsiktlig antändning av energetiska material, som till exempel trotyl och drivämnen som krut, kan orsaka stora materiella och personella skador. Exempelvis har allvarliga olyckor inträffat vid hantering av ammunition ombord på amerikanska
'Oavsiktlig antändning av energetiska material, som till exempel trotyl och drivämnen som krut, kan orsaka stora materiella och personella skador. Exempelvis har allvarliga olyckor inträffat vid hantering av ammunition ombord på amerikanska hangarfartyg, och runt om i världen har bränder i eller nära ammunitionsförråd lett till explosioner med omfattande konsekvenser. För att minska risken för den här typen av händelser och öka ammunitionssäkerheten bedriver FOI forskning kring termisk initiering, det vill säga förlopp där någon form av upphettning orsakar antändning av ett explosivt ämne. – Dels undersöker vi vad som kan orsaka oavsiktlig initiering och tar fram modeller för att beräkna om, när och var detta i så fall sker. Dels studerar vi olika metoder och tekniska lösningar för att minska riskerna för att detta inträffar, berättar Rasmus Wedberg, förste forskare på FOI:s avdelning för försvars- och säkerhetssystem. Försök med cook-off I arbetet med modellering av termisk initiering använder Rasmus Wedberg och hans kollegor främst varianter av det standardiserade testet slow cook-off, SCO. Explosivämnesladdningen utsätts då för upphettning samtidigt som forskarna studerar vad som händer inuti laddningen under förloppet genom att bland annat mäta temperatur, tryckutveckling och mängden sönderfallsgaser som bildas. – Resultaten jämför vi med våra beräkningsmodeller för att utveckla och validera dem. Modellerna kan sedan användas för att utveckla säkrare ammunition eller vid värdering av befintlig ammunition. De kan exempelvis hjälpa Försvarsmakten och Försvarets materielverk att bedöma om det är värt att investera i lågkänslig ammunition, IM, som ofta kommer med en högre prislapp. Förloppet efter initieringen outforskat Rasmus Wedberg ser flera frågor inom området som kan vara intressanta för framtida forskning. Exempelvis har FOI:s forskning hittills fokuserat främst på sprängämnen medan oavsiktlig initiering av drivämnen, det vill säga krut, inte har studerats i samma omfattning. – En annan fråga som kräver mer forskning är vilka konsekvenser som termisk initiering leder till. I dag kan vi förutsäga om ett explosivämne initieras vid en viss termisk belastning samt när och hur detta sker, men det vore förstås relevant att även kunna beräkna om förbränningen kommer att bli långsam eller om det kommer att ske en detonation efter antändningen. Vad är IM och slow respektive fast cook-off? Slow cook-off (SCO) Testet slow cook-off simulerar situationer där ett explosivämne utsätts för gradvis upphettning. Detta kan exempelvis göras med ammunitionen placerad i en ugn som värms upp långsamt. Fast cook-off (FCO) Vid testet fast cook-off utvärderas känsligheten hos ett explosivämne när det utsätts för snabb upphettning, ofta i form av direkt brand. Detta kan exempelvis göras med en stor oljebrännare som placeras under ammunitionen. Insensitive munitions (IM) Ammunition som uppfyller vissa krav på låg känslighet för olika typer av yttre påverkan, som kan inkludera slow cook-off och fast cook-off. I flera länder, framför allt inom NATO-sfären, pågår forskning och utveckling för att förbättra IM-egenskaper hos ammunition. Regionalt Örebronyheter'

Stulna Ipads stängs av centralt

Blåljus Örebronyheter

Nu börjar ett nytt skolår och  Nora kommun satsar på digitalisering i skolan och nya Ipads delas nu ut till eleverna. – En oerhört viktig satsning på Noras elever och på skolarbetets kvalitet, säger skolchef Henric Lundberg. Samtidigt med tillgången
'Nu börjar ett nytt skolår och  Nora kommun satsar på digitalisering i skolan och nya Ipads delas nu ut till eleverna. – En oerhört viktig satsning på Noras elever och på skolarbetets kvalitet, säger skolchef Henric Lundberg. Samtidigt med tillgången till Ipads och annan teknik ökar också inbrotten i skolans lokaler.  – Helt meningslösa inbrott, säger it-chef Jörgen Bergström. Så fort vi vet att Ipads och telefoner stulits stänger vi av dem centralt och de blir helt oanvändbara. Ipads och telefoner som tappas bort eller stjäls kan också spåras. Kommunen kontrollerar från vilken ip-adress Ipaden senast försökt nå Internet. I polisanmälan bifogas sedan den adressen och på så sätt får polisen reda på var den används eller har försökt användas. Länet Örebronyheter'