{{ 'Go back' | translate}}

Svag inbromsning i skogen första halvåret

PREMIUM. Sjunkande priser kompenserades inte riktigt av bra efterfrågan och gynnsamma valutakurser. Cellulosaindustrin bromsade svagt, sågverken lite hårdare och för bägge kategorierna hände det mycket i, och med, skogen.