{{ 'Go back' | translate}}

Full koll på grisen

Arbetet i grishus är varierat, tidskrävande och krävande. Under den dagliga djurkontrollen måste många faktorer uppmärksammas och utvärderas samtidigt - också för att på kort tid identifiera potentiella sjukdomar. Viktiga indikatorer för att bedöma