{{ 'Go back' | translate}}

Tio års digitalisering av det offentliga – "dags ta itu med samhällsutmaningarna"

När konsultföretaget Governo startade för tio år sedan började den offentliga sektorn snegla på internetbankerna och fundera på vad som kunde göras. I dag sneglar den på automatisering och AI.