{{ 'Go back' | translate}}

Är din hund för tjock?

Man talar allt oftare om att hundars fysik går åt samma håll som för människorna.Vi blir fetare.Vi äter fel mat och rör på oss för lite.