{{ 'Go back' | translate}}

AIG: Därför ökar cyberskadorna så mycket i Europa

Intrång i e-post har ökat till att nu vara den främsta orsakerna till cyberskador i Europa.Det framgår av AIG:s senaste rapport om cyberskador.Cirka 23 procent av alla rapporterade cyberincidenter under 2018 hade sin bakgrund iintrång i