{{ 'Go back' | translate}}

Jenny Rundbladh ny säljdirektör i SPP — Jan Ridderwall ska leda funktionen strategiska initiativ

Jenny Rundbladh har utsetts till ny försäljningsdirektör i SPP.Utnämningen sker i samband med att Jan Ridderwall lämnar uppdraget som försäljningsdirektör för att leda funktionen Strategiska Initiativ.Jenny Rundbladh har under det senaste året varit