{{ 'Go back' | translate}}

Christer Ragnar vann i domstol om skatt på uttag ur kapitalförsäkring

Christer Ragnar, tidigare direktör i Nordbanken och entreprenör i finansbranschen, har vunnit en domstolstvist om beskattningen av uttag från en utländsk kapitalförsäkring.Skatteverket beslutade i december 2017 att eftertaxera Christer Ragnar för