{{ 'Go back' | translate}}

Etableringstillägg kan missgynna kvinnor

Dagens etableringstillägg missgynnar nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden, enligt en rapport. För att komma till rätta med problemet föreslår man att tillägget individualiseras.

– Det måste löna sig att arbeta och då tror jag att detta är en både rimlig och vettig åtgärd att genomföra, säger rapportförfattaren Eva Löfbom.