{{ 'Go back' | translate}}

Skogsbranden på Gran Canaria ännu inte helt under kontroll

Skogsbranden på Gran Canaria är ännu inte helt under kontroll. 6 000 människor som evakuerats kan fortfarande inte återvända till sina hem och det återstår mycket släckningsarbete.