{{ 'Go back' | translate}}

Har samlat in tre ton batterier på ett år i Mälaren

"Bara bly och svavelsyra i dem"